Våra lösningar

Vindsavfuktning

Förhindra problem med fukt och mögel på vinden med behovsstyrd ventilation.
 

Lösningar för boendemiljö

Corroventa hjälper dig att undvika fuktskador på vinden

Enligt Boverkets utredning framgår att cirka 300 000 byggnader i Sverige har förekomst av mögel, mögellukt eller en hög fuktnivå som direkt kan härledas till problem med vinden. Vi hjälper dig att undvika fuktskador och visar hur du kan avfukta vinden om det skulle uppstå fukt.

Här nedan berättar vi mer om vilken typ av vindar som är mest utsatta och hur du kan använda behovsstyrd ventilation som avfuktare för vinden.

Fukt_i_hus_web

Kallvindar löper störst risk

Det finns tyvärr många orsaker som kan innebära problem med fukt- och mögelskador på vinden:

 • Varm fuktig luft från inomhusmiljön kommer upp i det kalla vindsutrymmet via otätheter och kondenserar på den kallare vinden.
 • Tilläggsisolering av vinden innebär att vinden blir kallare, vilket gör att fukt kondenserar lättare.
 • Byte av värmekälla innebär att man förändrar lufttrycket i hela huset. Byte till berg-/fjärrvärme innebär att den tidigare varma skorstenen blir kall och skorstenseffekten uteblir.
 • Inbyggd byggfukt kan också innebära fukt- och mögelskador på vinden.
 • Behovet av ventilation varierar från vind till vind och över året. Att ventilera en vind för mycket kan även det orsaka problem. Om uteluften är kall kyls luften på vindsutrymmet ner och kan orsaka kondens mot det kalla yttertaket. Eller när temperaturen på yttertaket sjunker, t.ex. efter en varm dag, kan nedkylningen och den ökade relativa fuktigheten leda till kondens på takets insida.
Green Playful Happy Holidays Email Header (Facebook Post) (2)

Hur man löser problemet med fukt på vinden

 • Täta vindsbjälklagret och ventilera boendemiljön, inte minst våtutrymmen, för att minska fukten i den luft som strömmar till vindsutrymmet.
 • Installera en permanent anläggning för behovsstyrd ventilation i vindsutrymmet. Detta skapar en lämplig miljö för allt byggnadsmaterial varvid man undviker mögel, röta och andra mikrobiella skador.

Fakta om fuktskador på vinden

 • Ca 9 av 10 småhus har en kalluftsventilerad vind.
 • Enligt Anticimex Vindrapport 2021 är över 50 % av kallvindarna runtom i Sverige i riskzonen för att utveckla, eller hade redan fuktskador. En studie från Chalmers, Fukt på kallvindar, 2007, fann att så mycket som 72% av alla småhus med kallvindar i Västra Götaland hade för höga fuktvärden och mögel på vinden.
 • Ett flertal studier, bla. från Chalmers Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, har på senare år visat att fukt och mögel på vindar är ett stort och växande problem.
 • Boverket konstaterar i en utförlig analys av svenska fastigheter (december 2010) att vinden är den del av husets konstruktion där fukt och mögel förekommer mest.
 • Skador på vinden ingår sällan i vanliga villaförsäkringar så en rekommendation är att vinden bör besiktigas en gång per år för att man i tid skall kunna upptäcka och åtgärda eventuella skador.
9 av 10

har kalluftsventilerad vind

50 %

är i riskzonen för fuktskador

Corroventas lösning: Behovsstyrd ventilation med VentoVindTM

Corroventas VentoVind™ är ett system som ger en optimerad ventilation ur fuktsynpunkt och därmed minimeras fuktrelaterade problem såsom mögel och röta.
VentoVindTM är ett system för behovsstyrd ventilation, vilket säkerställer att ventilation endast sker då det för vindsutrymmet är gynnsamt. Med tilluftssystemet ser man till att ventilera vid rätt tillfällen samtidigt som man etablerar en tryckbild på vinden som bryter delar av fukttransporten upp från bostaden.

• VentoVindTM ser till att ventilera vinden vid rätt tillfälle. Systemet gör att mängden ventilation blir precis lagom för vindens behov, samtidigt som det sparar energi.

• VentoVindTM skapar ett kontrollerat klimat med optimerad ventilation utan tillförsel av energikrävande värme.

Ventovind Pro Special: Behovsstyrd ventilation för villor, flerfamiljshus och större vindar. VentoVind Pro Special är anpassad efter stora eller komplexa installationer.

VentoVind-w-fan-1

Rekommenderade produkter

Produkter för vindsavfuktning

Ventovind_list-image-1-1120×616

Ventovind™ PRO Special

Behovsstyrd ventilation för flerfamiljshus och större vindar.
VentoVind

VentoVind PRO

Ett patenterat system som ger en optimerad ventilation av kallvindar.

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.