• Radonsugar

  Kraftfulla radonsugar för sanering av radon, fukt och lukt

  Corroventas radonsugar är utvecklade för ­radonsanering i bebodda utrymmen med platta på mark, källare, suterräng eller krypgrund.

  Effektiv, energisnål och tyst radonsanering oavsett om huset ligger på kompakta eller porösa underlag. En radonsug och ett rörsystem installeras för att skapa ett undertryck under plattan. Den radonhaltiga luften passerar radonsugen och evakueras ut. Corroventas radonsugar finns i olika utföranden för allt ifrån mindre villor och enfamiljshus till större flerfamiljshus.

 • RS 100

  Kraftfull och effektiv radonsug, lämplig för större flerfamiljshus med kompakta markförhållanden.

 • RS 400

  Kraftfull och effektiv radonsug, lämplig för enfamiljshus eller mindre fastigheter med porösa markförhållanden.

 • CTR 300TT2

  Adsorptionsavfuktare för fast installation i krypgrunder, med en torrluftsmängd på upp till 300 m3/h.