Radonsugar

Sanering av radon, fukt och lukt. Corroventas radonsugar är utvecklade för ­radonsanering i bebodda utrymmen med platta på mark, källare/suterräng eller krypgrund. Effektiv, enegisnål och tyst radonsanering oavsett om huset ligger på kompakta eller porösa underlag.

  • RS 100

    Kraftfull och effektiv radonsug, lämplig för större flerfamiljshus med kompakta markförhållanden.

  • RS 400

    Kraftfull och effektiv radonsug, lämplig för enfamiljshus eller mindre fastigheter med porösa markförhållanden.

  • CTR 300TT2

    Adsorptionsavfuktare för fast installation i krypgrunder, med en torrluftsmängd på upp till 300 m3/h.