Våra lösningar

Byggavfuktning och torkning av jourskador

Kortare byggtid och snabbare inflyttning, med marknadens modernaste utrustning

Lösningar från Corroventa

Byggavfuktning och fuktkontroll under byggnationen

Det är viktigt att i samband med nybyggnation eller renovering torka ut och kontrollera fukttillståndet i konstruktionen.

Material i ett nybygge innehåller stora mängder byggfukt. En del fukt finns i materialet redan efter framställning. Vid lagring på arbetsplatsen tillförs ytterligare fukt. En nygjuten betongplatta som har lång torktid och ofta står utsatt för regn och snö i kombination med en fuktig trästomme, innebär stora mängder byggfukt som måste torkas bort.

Det är mycket viktigt att mäta fuktkvoten i reglar och betong och vid behov avfukta innan byggnationen fortsätter. Då montering av fuktspärrar och övrig beklädnad stänger in fukten vilket kan orsaka mögel och rötskador efter byggnationen är klar.

En effektiv och pålitlig avfuktning under byggprocessen säkerställer en byggnation som är fri från fukt, vilket kan orsaka skador och stora problem senare. Den ger också en kortare byggtid och snabbare inflyttning. Byggavfuktning är alltså viktigt av flera anledningar, inte minst ekonomiska.

Användningsområden

Hög procent av fuktskador vid nybyggnation

I undersökningar som berör reklamationer i samband med nybyggda villor, så visar det sig att den högsta felprocenten berör fuktskador som har orsakats av bristfällig avfuktning under byggtiden. Med rätt kunskap och rätt rutiner så blir avfuktning en enkel och naturlig del i byggprocessen som säkerställer snabbt byggtempo med god kvalité. 

Fråga oss gärna om råd, vi hjälper dig att få rätt maskiner och teoretisk kunskap för dina behov. Läs om effektiv byggavfuktning med Corroventas mobila adsorptionsavfuktare A50 TD2.

Avfuktning efter brand

Vid en brand så är det ytterst viktigt att man påbörjar en avfuktningsprocess omgående. Korrosiva rökavlagringar som ofta bildas i en brand tillsammans med en hög luftfuktighet från släckningsarbetet är mycket negativt för alla typer av metallytor och elektronik. Vid sådana tillfällen måste man se till att sänka den relativa fukten så fort som möjligt och då gäller det att få stora mängder varm torrluft och hög luftomsättning i utrymmet som ska torkas. 

Är det risk för skador på maskiner eller annan känslig utrustning kan man med stor fördel använda inplastningsmetoden för att snabbare sänka den relativa fukten RF%. Här kan du läsa om hur Corroventas CTR 10 000 användes för en omfattande torkning efter en brand.

Avfuktning av mindre vattenskador eller torkning efter en stor katastrof

Oavsett om det gäller små vattenläckage eller större översvämningsskador så är tidsfaktorn en viktig gemensam nämnare. Ju snabbare man sätter in en torkningsåtgärd desto större chans är det att minimera skadans omfattning och förkorta torktiden. Stora kostnader kan sparas om man på ett effektivt sätt kommer igång med en torkprocess snabbt.

Maskiner gjorda för byggavfuktning

Corroventas produktserie finns bland annat våra adsorptionsavfuktare i L4-serien med luftkyld kondensor. De är idealiska vid jourskador och byggavfuktning då de enkelt kan köras igång utan någon avancerad installation. I L4-serien finns alternativ med traditionell analog styrning, eller digital styrning som möjliggör fjärrstyrning och övervakning på distans.

Maskinerna avfuktar vid låga temperaturer och tillför dessutom rummet extra värme, och är därför särskilt lämplig i ouppvärmda lokaler. L4-maskinerna är försedda med pump som automatiskt pumpar ut kondensvattnet.

Vid stora byggnader med mycket fukt som ska torkas ut är det i många fall effektivare att använda en stor avfuktare istället för flera mindre. Corroventas A50TD2 och CTR 10 000 är två större avfuktare som lämpar sig mycket bra för större nybyggen eller stora vattenskador.

A50-TD2__-320×230[1]

Torkprinciper

utomhus

Torkprincip 1 utomhus

utomhus2

Torkprincip 2 utomhus

inomhusA

Torkprincip inomhus

Rekommenderade produkter

Produkter för byggavfuktning

Ventovind_list-image-1-1120×616

Ventovind™ PRO Special

Behovsstyrd ventilation för flerfamiljshus och större vindar.
VentoVind

VentoVind PRO

Ett patenterat system som ger en optimerad ventilation av kallvindar.
STD-3

Krypgrundsavfuktare CTR STD-TT

CTR STD-TT har en torrluftsmängd på 200-220 m3/h och är speciellt utvecklad för grunder där man endast har fuktproblem.

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.

utomhus
utomhus2
inomhusA