ES-familjen

 • ES är den mest intelligenta, flexibla, kompakta och energisnåla produktlinjen vi har tagit fram. Samtidigt är den kraftfullare än någon annan produktserie tidigare. ES står för Energy Saving, och energieffektivitet har varit målet genom hela produktutvecklingen. Inte bara när det gäller driften, utan i alla faser, även i logistiken och interaktionen med användaren.

  Smart styrsystem

  För att optimera torkeffekten kan alla maskiner i ES-familjen samarbeta med varandra genom ett smart styrsystem och nätverk samt via interna och externa sensorer. Maskinerna går att använda en och en eller kopplas samman med flera turbiner och/eller avfuktare, vilket gör att inga jobb är för små eller för stora för ES-familjen. Maskinerna har dessutom en stor mängd inbyggda drifts- och kontrollägen för en behovsanpassad torkprocess och minimerad energiförbrukning.

  Unik lösning med SuperVision®

  Samtliga maskiner i ES-familjen är förberedda för att övervakas och styras på distans med SuperVision®, och tillsammans bildar de ett helt unikt och banbrytande system för avfuktning och torkning vid vattenskador.

Unika fördelar som ger effektiva resultat

 • KOMPATIBEL MED SUPERVISION®

  Med SuperVision® styrs och övervakas torkprocessen från datorn, surfplattan eller mobilen. Varje SuperVision®– modul kan övervaka upp till åtta ES-maskiner och torkprocessen styrs på distans, snabbt och enkelt.

 • MASKINERNA KOMMUNICERAR MED VARANDRA

  ES-maskinerna har ett intelligent integrerat styrsystem för att uppnå optimerad prestanda och samverkan mellan turbiner, avfuktare och vattenavskiljare.

 • HÖGST KAPACITET I MINST FORMAT

  ES-maskinerna är kraftfullare än någon annan serie på marknaden. Trots det kompakta utförandet kan våra kylavfuktare leverera mer vatten än traditionella kylavfuktare som är dubbelt så stora.

 • ES - EN ENERGISNÅL PRODUKTFAMILJ

  Tack vare det smarta styrsystemet med inbyggda driftslägen, samt energieffektiva komponenter, förbrukar ES-maskinerna mindre energi än traditionella maskiner. De är energioptimerade för både små och stora jobbuppdrag.

 • OPTIMERAD TORKTID

  Eftersom det går att optimera torkresultatet redan vid installationstillfället, jobbar maskinen mer effektivt och uppdraget blir klart på kortare tid.

 • TYSTGÅENDE DRIFT

  ES-maskinerna jobbar extremt tyst, och de har till och med ett silentmode som kan ställas in på nätterna. Detta är en enorm fördel när maskinerna används i exempelvis boendemiljöer.

ES tillsammans med SuperVision®

 • – en revolutionerande lösning för torkresultatet, miljön och totalekonomin

  Samtliga maskiner i ES-familjen är kompatibla med SuperVision®, och tillsammans bildar de ett system som är helt unikt på marknaden. Med SuperVision® styrs, övervakas och mäts torkprocessen från datorn, surfplattan eller mobilen. Varje SuperVision® modul kan övervaka upp till åtta ES-maskiner, och fuktteknikern styr torkningen snabbt och enkelt utan att behöva åka ut till maskinerna på plats. Tack vare SuperVision® kan en fukttekniker kan sköta fler avfuktningsuppdrag på kortare tid, och tillbringa mindre tid på resande fot.

  Dessutom kan torkningen avslutas vid exakt rätt tidpunkt, vilket är det bästa för torkresultatet, totalekonomin och miljön.

Produkter i ES-familjen