Styrsystem

Styrning, reglering och övervakning. För alla typer av torkning som kräver en kontrollerad avfuktning. Vid mer avancerad styrning och övervakning används trådlösa system.