Produktutveckling list image

Produkter

HP RHT-Sensor

HP RHT-Sensor

HP RHT är en ”High performance”-sensor som möjliggör mätning av relativ fuktighet i betong under längre tidsperioder. Denna sensor finns som tillval i Corroventas styr- och övervakningssystem SuperVision® 2.0, ett system där användaren kan övervaka och reglera avfuktaren och torkprocessen på distans.

HP RHT sensor_product image_720x568
HP RHT sensor_product image_720x568

Teknisk data

Mätområde 10 … 100 %RH
Mätnoggrannhet ±2.5%RH (10 ... 80%RH)
Repeterbarhet ±0.2%RH
Hysteres < ±1%RH
Upplösning 0.1%RH
Linearitetsfel < ±1%RH
Svarstid < 20s
Långsiktig drift < 0.5%RH/a
Sensortyp Kapacitiv polyme
Artikelnummer 1005262
(1) Maximal daggpunkt har begränsats till 80°C.
(2) Noggrannheten har testats vid 23°C mot stigande relativ fuktighet. Linjäritetsfel och hysteres har inte beaktats i noggrannheten.
(3) Upprepningsnoggrannheten har mätts i samma riktning och tar inte hänsyn till hysteres.
 

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.