Produktutveckling list image

Produkter

Styrsystem HomeVision® PRO

För en kontrollerad avfuktning i krypgrunden

Styrsystem HomeVision® PRO

Krypgrundsinstallationen övervakas, styrs och regleras via en hygrostatdel som är ansluten till avfuktaren, samt en trådlös kontrollpanel i bostadsutrymmet.

Kontrollpanelen visar rådande temperatur och luftfuktighet i krypgrunden, värden som kommer från hygrostatdelen. Den visar även driftsstatus och tillåter användaren att ändra inställningar. Rådande temperatur och luftfuktighet liksom gjorda inställningar sparas i loggfil på ett USB-minne, vilket möjliggör uppföljning av installationen. Genom inbyggda larmfunktioner uppmärksammas användaren på eventuella driftsstörningar och systemet påminner också automatiskt om den årliga servicen. Allt för att säkerställa att funktionen upprätthålls och att skador på fastigheten undviks.

HomeVision-Control-Panel
HomeVision_Hygrostat
HomeVision-Control-Panel
HomeVision_Hygrostat

Teknisk data

% RH börvärde
Δ % RH hysteres övre
Δ % RH hysteres undre
Δ % RH larmnivå
Kontinuerlig fläktdrift eller fläkt enbart vid avfuktning
Styrning via mögelindex
Återställning till fabriksinställningar
Information på display & logg-fil
Visning av aktuellt RH
Visning av aktuell temperatur
Visning fläktstatus På eller Av
Visning avfuktning På eller Av
Visning radiosignalnivå
Grafisk presentation drifttid senaste 12 månaderna
Grafisk presentation medelvärde temperatur senaste 12 månaderna
Grafisk presentation medelvärde % RH senaste 12 månaderna
Felmeddelanden
CSV-logg fil på USB-minne
Artikelnummer 9910360

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.