Produktutveckling list image

Corroventas produkter

Vindsavfuktare

Ett bättre klimat i kallvinden med behovsstyrd ventilation.

För både små och stora vindsutrymmen

Fukt på vindar är ett större problem än många tror. Hög fuktbelastning under en längre tid kan orsaka stora fuktskador och är något som ofta inträffar på hus byggda med kallvind. Corroventas VentoVindTM är ett system för behovsstyrd ventilation, vilket innebär att ventilation endast sker då det är gynnsamt för vinden. Systemet skapar ett kontrollerat och sunt klimat med optimerad ventilation utan tillförsel av energikrävande värme.

Corroventa hjälper dig med dimensionering och erbjuder support för en optimal lösning. VentoVindTM finns i utföranden för mindre villor och upp till stora fastigheter som skolor och flerbostadshus.

vindsavfuktning_list-image-1120×616[1]

Ventovind Pro

För vindsutrymmen upp till 150 m3.

list-image-1-1120×616[1]

Ventovind Pro Special

Vindsavfuktning anpassad efter stora eller komplexa installationer.

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.