Produktutveckling list image

Produkter

Vindsavfuktare Ventovind™ PRO Special

Behovsstyrd ventilation för flerfamiljshus och större vindar

VentoVind™ PRO Special

Behovsstyrd ventilation för flerfamiljshus och större vindar

VentoVindTM är ett system för behovsstyrd ventilation som säkerställer att ventilation endast sker då det för vindsutrymmet är gynnsamt. Med tilluftssystemet ser man till att ventilera vid rätt tillfällen samtidigt som man etablerar en tryckbild på vinden som bryter delar av fukttransporten upp från bostaden.

Ventovind_list-image-1-1120×616
Flerbostadshus_VentoVind_pulpettak
VentoVind-PRO-Special
Ventovind_list-image-1-1120×616
Flerbostadshus_VentoVind_pulpettak
VentoVind-PRO-Special

VentoVind™ PRO

Tekniken fungerar bäst om vinden är så tät som möjligt då målet och syftet är att all ventilation helst ske via ventilationssystemet som i grunden består av en tilluftsfläkt och ett mekaniskt eller motorstyrt frånluftsspjäll. Tilluftsfläkten strömmatas och varvtalsregleras via en styrenhet som placeras inne i vindsutrymmet, till denna ansluts också sensorer som mäter klimaten utomhus och på vinden. Styrenheten läser av sensorerna och avgör med hjälp av en beräkningsalgoritm om ventilationen ska vara på eller av. På så sätt optimeras ventilations graden med det tillfälliga ventilationsbehovet och så lite energi som möjligt förbrukas. Ventilationssystemet är bara i drift när det är fuktmässigt gynnsamt att ventilera med uteluft.

Skräddarsydda lösningar

VentoVindTM PRO Special kommer komplett med styrenhet, fläkt, spjäll och monteringsdetaljer anpassade efter ditt projekt, små som stora. Levereras med HomeVision® trådlös kontrollpanel för styrning.
VentovindTM PRO Special är förberedd för uppkoppling till fastighetens centrala styr/övervakningssystem via Modbus RS485 vilket ger dig full kontroll genom övervakning och reglering av systemet.

• Skräddarsydda lösningar
• Trådlös kontrollpanel
• Modbus RS 485
• Motorstyrda spjäll

Teknisk data

Anslutning 230 V / 50 Hz
Artikelnummer 1002780

Kompletterande produkter

Liknande produkter
Ventovind_list-image-1-1120×616

Ventovind™ PRO Special

Behovsstyrd ventilation för flerfamiljshus och större vindar.

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.