Produktutveckling list image

Produkter

Vindsavfuktare VentoVind™ PRO

Ett patenterat system som ger en optimerad ventilation av kallvindar.

VentoVind™ PRO

Behovsstyrd ventilation

Ett patenterat system som ger en optimerad ventilation av kallvindar. VentoVind™ är en metod för behovsstyrd styrd ventilation som säkerställer att ventilation endast sker då det för vindsutrymmet är gynnsamt. Med tilluftssystemet ser man till att ventilera vid rätt tillfällen samtidigt som man etablerar en tryckbild på vinden som bryter delar av fukttransporten upp från bostaden.

VentoVind
VentoVind-PRO
VentoVind
VentoVind-PRO

VentoVind™ PRO

Tekniken fungerar bäst om vinden är så tät som möjligt då målet och syftet är att all ventilation helst ske via ventilationssystemet som i grunden består av en tilluftsfläkt och ett mekaniskt eller motorstyrt frånluftsspjäll. Tilluftsfläkten strömmatas och varvtalsregleras via en styrenhet som placeras inne i vindsutrymmet, till denna ansluts också sensorer som mäter klimaten utomhus och på vinden. Styrenheten läser av sensorerna och avgör med hjälp av en beräkningsalgoritm om ventilationen ska vara på eller av. På så sätt optimeras ventilations graden med det tillfälliga ventilationsbehovet och så lite energi som möjligt förbrukas. Ventilationssystemet är bara i drift när det är fuktmässigt gynnsamt att ventilera med uteluft.

VentoVind™ PRO Villa

Kommer komplett med styrenhet, fläkt 160 och invändiga monteringsdetaljer passande för vindar upp till 100 m3. Levereras med HomeVision® trådlös kontrollpanel för styrning, reglering och övervakning av vindsinstallationen.

VentoVind™ PRO Villa Large

För vindsutrymmen upp till 100-150 m3 komplett med styrenhet, fläkt 200 och monteringsdetaljer. Levereras med HomeVision® trådlös kontrollpanel för styrning, reglering och övervakning av vinds installationen.

VentoVind™ PRO Special

För stora eller komplexa installationer kan VentoVind™ anpassas och dimensioneras efter behov.

Teknisk data

Anslutning 230 V / 50 Hz
Ljudnivå (3 m) 36 dB (A)
Artikelnummer PRO Villa 1002778
Artikelnummer PRO Villa Large 1002779
Artikelnummer PRO Special 1002780

Kompletterande produkter

Liknande produkter
Ventovind_list-image-1-1120×616

Ventovind™ PRO Special

Behovsstyrd ventilation för flerfamiljshus och större vindar.

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.