Vattenskada på färja kunde torkas effektivt med Corroventas avfuktare

Det var i början av april 2021 som vattenskadan uppstod när en tryckvattenledning till toaletterna på passagerardäck gick sönder. Anticimex Halmstad fick i uppdrag att utföra torkuppdraget på passagerardäck på färjan.

Konstruktionen var en så kallad ”Sandwich-konstruktion”, en skiktad konstruktion med stål, elefantmatta och finsats mellan maskinrum och passagerarhytter. Ytan var ca 200 m2 med en 70 mm tjock isolering mellan stål och finsats. Det var viktigt att färjan kunde vara i trafik under hela torkprocessen så man fick torka sektionsvis så vissa hytter alltid kunde vara tillgängliga för passagerare. Anticimex använde sig av tryck- och sugtorkning för att torka vattenskadan.

Färjans personal var väldigt kunniga och hade själva gjort ett bra förarbete.

Personalen hade börjat tömma genom att borra hål i maskinrummets tak och vakuum pumpat ut vattnet. De hade även rivit upp heltäckningsmattor i hytterna.

Peter Jönsson, t.v på Anticimex.

ax-halmstad-corroventa-1[1]

Metod: Tryck- & Sugtorkning

Anticimex började arbetet med att torka sektionsvis. Man började med mellanskiktet på babords sida. Detta för att man skulle kunna använda hytterna på styrbord sida under tiden man torkade. Färjans personal höll under tiden några graders slagsida på färjan för att ha kontroll på var vattnet befann sig.

Mycket vatten hade ansamlats i den skiktade konstruktionen så sugtorkning utfördes under två veckor och sedan sug- och trycktorkning samtidigt sektionsvis i hytterna. Tekniken med sugtorkning bygger på att en avfuktare torkar rumsluften samtidigt som en turbin skapar ett högt undertryck i konstruktionen. När man därefter utför trycktorkning så leds den avfuktare luften in i en turbin som höjer temperaturen och trycket på luften. Den torra och mycket varma luften trycks därefter in i konstruktionen via slangsystemet.

 

Produkter som användes vid torkningen

Man använde sig mestadels av Kombimaskiner från Corroventas hyrpark samt flertal Slangsystem C25. De använde sig även av den kraftfulla kombinationen med adsorptionsavfuktare A4 ESX och turbin T4 ES med C25.

Processen kunde utföras smidigt utan att störa passagerare på färjan. Johan Persson på Anticimex säger: ”Vi hörde ingenting om att någon skulle ha blivit störd av torkningen.”

Uppdraget var beräknat till tio veckor att slutföra per sektion men det tog endast åtta, däremot uppstod en ytterligare vattenskada som fördröjde torkningen med ca sex veckor.

Anticimex konsulterade med Åke Bratt på Corroventa innan och under hela tiden torkuppdraget pågick: "Vi är mycket glada för den hjälp och service vi har fått av Corroventa."

AX-Halmstad-5[1]

Om Anticimex

Sedan 1934 har Anticimex gått från att vara ett svenskt familjeföretag till ett internationellt företag med omkring 4 500 anställda som finns i 17 länder. Verksamheten är inriktad på att skapa sunda, hälsosamma och hållbara miljöer åt både företag och privatpersoner. Det betyder att Anticimex säkrar industriers matproduktion, skyddar restauranger mot bakterier, hjälper alla företag att få ett bättre brandskydd och arbetsmiljö, förebygger fuktskador i alla slags bostäder och hjälper fastighetsägare att spara energi.

AX-Halmstad-220119

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.

Fler kundcase