RED_IMG_2359 (1)

Byggavfuktning med högeffektiv adsorptionsavfuktare

Stenmarks Bygg AB är i full gång med att bygga Skogsbäckens förskola i Lidköping. Byggnaden är 1700m2 stor och kommer att innefatta bland annat tre avdelningar, vinterträdgård, personalrum, storkök och matsal. Matsalen rymmer 150 personer och kommer även användas av eleverna på skolan bredvid. För att avfukta byggnaden användes Corroventas mobila adsorptionsavfuktare A50 TD2. 

Byggnationen har pågått sedan augusti 2017 och väntas bli klart i november i år. Ansvarig på plats är platschef Ingemar Svensson på Stenmarks bygg AB. Ingemar Svensson har arbetat i byggbranschen under hela sin karriär och har erfarenhet av många olika byggprojekt. Svensson är ypperligt nöjd med Corroventas A50 TD2 för att avfukta byggnaden:

- Vi såg ett så bra resultat efter bara en vecka på del av byggnaden så vi kunde täta ytterväggarna och fortsätta med stomkomplettering av väggarna. Efter ytterligare en vecka uppfyllde vi fuktkraven på ytterväggarna i resterande byggnaden. Det allra viktigaste är den 20 cm tjocka betongplattan. Det är alltid bra att börja torka i ett tidigt skede för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt, säger Ingemar Svensson.

 

Avfuktaren ställdes in så fort byggnaden blev vädertät för att torka ur betongplattan och trästommen. Svensson är också imponerad över hur mycket vatten maskinen kan avskilja. Det allra svåraste att torka ur är betongplattan, därför var det av stor hjälp att ställa in den här stora, mobila avfuktaren.

Maskinen är överlägsen för den producerar så otroligt mycket torr luft samtidigt som man tillför värme. Resultatet för oss är att vi har förkortat torktiden avsevärt och får en snabbare byggprocess, det ser vi som mycket positivt.

Ingemar Svensson

Resultatet  

Det tog ca 16 dagar att torka ur hela trästommen i byggnaden vilket är otroligt bra för den stora byggnaden på 1700m2, det var bättre än förväntat enligt Andersson och Svensson.

Luftvolymen i byggnaden är egentligen lite för stor för bara en maskin så det var lite av en chansning. Jag trodde att jag skulle behöva komplettera med ytterligare några mindre avfuktare, loggade klimatet under torkningen och det visade räcka gott och väl med enbart A50 TD2. 

Ingemar Svensson.

Jan Andersson har samarbetat med Corroventa i 20 år, de sista tio åren som egen företagare:

Jag har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med Corroventa och det har verkligen funnits anledning att utveckla samarbetet. Corroventa har bra och kunniga medarbetare som alltid ställer upp om det är problem eller krångel. Servicen fungerar jättebra och maskinerna håller alltid måttet.

Jan Andersson, fuktsäkerhetansvarig på Stenmarks bygg.

Effektiv Avfuktning och Tidsstyrning i Byggprocessen

Byggföretagen har en stor press på sig att vara konkurrenskraftiga och då är effektiva byggprocesser avgörande. Jan Andersson som driver Skaraborgs Fukt & Byggnadsmiljö AB är fuktsäkerhetsansvarig för byggnationen och som även står till tjänst med konsultation, mätning i trä och betong samt installation av avfuktaren åt Stenmarks bygg.

Metoden innebär att påbörja avfuktning så snart byggnaden är vädertätad, byggnaden behöver ej vara uppvärmd då adsorptionsavfuktning är relativt oberoende av temperatur. Vid behov och för att ytterligare påskynda uttorkningen speciellt av betong kan tillskottsvärme tillföras från avfuktaren. En stor fördel är att kunna placera avfuktaren inne i byggnaden men det går även att ha den stående utomhus och ansluta med slangar genom t.ex. fönsteröppningar. En stor uttorkningseffekt inledningsvis i byggprocessen ihop med rätt val av betongkvalité är en förutsättning för att uttorkning av betong och framtida mattläggning skall kunna följa tidplanen.

Tack vare snabb och effektiv uttorkning av trästommen när byggnaden blivit vädertät behöver ej byggnaden täckas. Trästommen hinner ej bli fuktskadad under den relativt korta tid den utsätts för utemiljö, detta sparar både tid och pengar.

Jag har varit inkopplad i projektet från början och följer upp och dokumenterar bygget under hela tiden fram tills slutbesiktning – det är speciellt viktigt med uttorkning i inledningsskedet så att man inte tappar någon tid. Då passar den här maskinen perfekt för den är så effektiv. 

Jan Andersson, fuktsäkerhetansvarig på Stenmarks bygg.

A50-TD2

Om produkten A50 TD2:

Den mobila adsorptionsavfuktaren A50 TD2 som användes för projektet är en högeffektiv avfuktare för stora och krävande jobb. Den passar därmed perfekt vid nybyggnationer eller i akuta åtgärder i samband med bränder och översvämningar. 

 

 

Några av fördelarna med A50 TD2

  • Höga kapacitet
  • Den klarar att absorbera upp till 450 liter/dygn
  • Energieffektiv då den återvinner 85 % av värmen genom patenterad teknik

Om Skaraborgs fukt och miljö AB

Jan Andersson startade bolaget för tio år sedan och sysslar idag främst med fuktrelaterade frågor, det kan vara allt ifrån att vara fuktsäkerhetsansvarig i byggprojekt till besiktningar och fuktmätningar i trä och betong. Jan gör även många fuktutredningar då det är problem i byggnader eller boendemiljö och gör även kontroller av eventuella riskkonstruktioner inför renoveringar av befintliga byggnader.

Om Stenmarks Bygg AB 

Stenmarks Bygg grundades 1971 och har därmed över 40 år i branschen. Företaget har sitt huvudkontor i Lidköping och har ca 25 anställda. Bolaget är lokalt förankrat och arbetar i hela tidigare Skaraborg men med tyngdpunkten i Lidköping. Stenmarks bygg bygger och projekterar både stora och små arbeten från uppdragsgivare såsom privata företag, kommuner och bostadsrättsföreningar.

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.

Fler kundcase