Varför får kallvindar fuktproblem under vinterhalvåret?

Det är flera faktorer som påverkar fuktbelastningen på vinden. Utomhusluften är en faktor då temperaturen är låg och RF% i utomhusluften är hög. Även varm fuktig luft från inomhusmiljön som letar sig upp i det kalla vindsutrymmet är en risk. Samt att fukten i luften som ventileras in på vinden nattetid ”underkyls” på grund av nattutstrålning från taket och kondenserar mot yttertakets insida.

Nattutstrålning, ett fuktproblem?

Nattutstrålning är ett fenomen som uppstår vid klara molnfria vinternätter då värmeenergi strålar från jorden ut mot rymden, och alla ytor som vetter upp mot natthimlen kyls ned i och med strålningsutbytet med rymden. Det är därför som man ibland måste skrapa framrutan men inte sidorutorna på bilen. På samma sätt påverkas yttertak som kyls ned under kalla och klara nätter; där kan stora temperaturskillnader uppstå mellan taket och den omgivande luften, vilket ökar risken för kondens på takets insida. När den varmare och fuktigare luften på vinden sedan möter takets nerkylda insida utfälls kondens eller rimfrost. Nästa dag stiger temperaturen och taket inne på vinden får snabbt en högre temperatur kombinerat med en hög relativ fukt vilket bildar en bra grogrund för mikrobiell tillväxt och mögel.

Fukt_i_hus_web-1120×1120[1]

Hur löser man problemet med fukt på vinden?

För att minska risken för att få fuktskador på vinden kan du:

  • Täta vindsbjälklagret och ventilera boendemiljön, inte minst våtutrymmen, för att minska fukten i den luft som strömmar till vindsutrymmet.
  • Installera en permanent anläggning för behovsstyrd ventilation i vindsutrymmet. Detta skapar en lämplig miljö för allt byggnadsmaterial varvid man undviker mögel, röta och andra mikrobiella skador.

4 snabba fakta om vindar

  1. 9 av 10 småhus har en uteluftsventilerad vind.
  2. Studier från Chalmers har påvisat att 72% av alla småhus med kallvindar har för höga fuktvärden och riklig förekomst av mögelsvamp.
  3. Boverket konstaterar i en utförlig analys av svenska fastigheter att vinden är den del av husets konstruktion där fukt och mögel förekommer mest.
  4. Skador på vinden ingår sällan i vanliga villaförsäkringar så en rekommendation är att vinden bör besiktigas en gång per år för att man i tid skall kunna upptäcka och åtgärda eventuella skador.
Vill du veta mer?

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.

Fler artiklar

Varför är byggavfuktning viktig?

Effektiv byggavfuktning är av yttersta vikt för att minimera felprocenten relaterade till fuktskador under byggtiden.

Torka fuktskadan effektivt – 3 enkla steg

Vid vattenskadetorkning väljs teknik (adsorption eller kylavfuktare) beroende på luftens förhållanden och energieffektivitetskrav.

Guide för installatörer: Krypgrundsavfuktare

Installation av krypgrundsavfuktare varierar beroende på krypgrundens utseende och kan ta olika lång tid. Planera noga före installation.