Produktutveckling list image

Produkter

Adsorptionsavfuktare L4 HPW

Idealisk vid jourskador

Adsorptionsavfuktare med luftkyld kondensor L4 HPW

L4 HPW är en robust och kompakt avfuktare för professionell användning i analogt utförande.

Principen för avfuktningen sker genom adsorption men till skillnad från en adsorptionsavfuktare bortförs vattnet via kondensation och pumpas ut och därmed behöver våtluften inte evakueras. Maskinen pumpar automatiskt ut kondensvattnet, med en maximal pumphöjd på fem meter. Den avfuktar även vid låga temperaturer och tillför extra värme vid drift trots en energiförbrukning på endast 1,3 kW. L4 HPW har en maxkapacitet på 23 l/dygn.

L4 HPW är även utrustad med hjul och utfällbart handtag för bästa användarvänlighet.

L4-HPW-web
IMG_3524-red.-1
stackable-web
L4-HPW-web
IMG_3524-red.-1
stackable-web

Fördelar med L4 HPW

  • Vatten förs bort via kondensation och pumpas ut – ingen evakuering av våtluften behövs.
  • Fungerar utmärkt för att skapa undertryck vid trycktorkning.
  • Fungerar bra även i lägre temperaturer.
  • Extremt torr och varm luft samt extra värmetillskott från kondensationsprocessen.
  • Hjul och vikbart handtag för enkel hantering och transport.

Teknisk data

Luftmängd
480 m3/h
Torrluftmängd 380 m3/h
Torrluftfördelning 2x Ø50 + 2x Ø100
Kondensvatten (20°C, 60% RF) 12 l/dygn
Maxkapacitet 23 l/dygn
Ljudnivå, Max/ ECO dB (A) (3 m) ca. 50-58*
Anslutningseffekt 1300 W
Temperaturintervall 0°C – 30°C
Vikt 30 kg
Hjul Ø200
Storlek (H x B x L) 495 x 440 x 620 mm
Artikelnummer 1004179
*Ljudnivån varierar beroende på installationen.  

 

Adsorptionsavfuktare L4 HPW

Funktionsprincip för adsorptionsavfuktare med luftkyld kondensor

Bilden beskriver funktionsprincipen för en adsorptionsavfuktare med luftkyld kondensor. Processluften sugs in i maskinen med hjälp av en processluftsfläkt (1). Luften pressas genom rotorn (2) och huvuddelen av detta nu avfuktade luftflöde lämnar maskinen via torrluftsstos (3). Den återstående lilla delen av luftflödet som blir kvar i maskinen trycks i stället in i värmekåpan där den passerar värmaren (4) och sedan vidare tillbaka genom rotorn. Detta varma luftflöde regenererar rotorn, driver ut den adsorberade fukten, och gör den redo för ny avfuktningscykel. Den resulterande våtluften fortsätter genom värmeväxlaren (5) där kyles ned av den inkommande processluften. Våtluften når på detta sätt sin daggpunkt och kondensvatten faller ut (6). Luften som nu passerat värmeväxlaren returneras till processluftsflödet (7) och fläkten pressar den på nytt genom rotorn.

Det separata luftflöde som leds förbi rotorn och därför inte avfuktas benämns kylluft och lämnar maskinen via separat stos. Luftflödet är avsett att användas i de situationer där ett undertryck är önskvärt som till exempel vid renoveringsarbeten där man vill minska spridning av damm till andra delar av byggnaden.

Avfuktningsprincip_L4_672x378

Kompletterande produkter

Liknande produkter
CORROVENTA-L4-ES-HPW-list

Adsorptionsavfuktare L4 ES HPW

L4 ES HPW är en mobil, robust och kompakt avfuktare för professionell användning i ES-utförande.

CORROVENTA-L4-ES-HP-list-4

Adsorptionsavfuktare L4 ES HP

L4 ES HP är en robust och kompakt avfuktare för professionell användning i ES-utförande.

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.