Våra lösningar

Inplastning

Att plasta in en fuktskadad konstruktion som t.ex. vid avfuktning av golv, är ett mycket effektivt sätt att snabba på torkprocessen och utnyttja avfuktarens kapacitet. 
 

Lösningar för vattenskador och översvämningar

Avfukta effektivare med inplastning

För att påskynda torkprocessen kan en begränsad yta där skadan skett plastas in. Avfuktaren blåser in torrluft under plastfolien och skapar en luftkudde med mycket torrt klimat koncentrerat kring det vattenskadade området. På så sätt ökar man fukttransporten mellan blött och torrt, och skadan torkar snabbare. Ju torrare det omgivande klimatet är omkring det vattenskadade materialet, desto högre fukttransport blir det. Om inplastningen görs ordentligt kan stora ytor torkas med hjälp av en eller ett fåtal avfuktare. Alternativt kan man utnyttja avfuktaren effektivare och torka en vägg samtidigt som en skiktad konstruktion, där avfuktaren blåser en del torr luft under en plastfolie och en del torrluft in i en turbin som trycker luften vidare ner i isoleringen.

För att förkorta torktiden kan man öka temperaturen på luften som används för torkningen. Ju varmare materialet är som ska torkas, desto effektivare och snabbare blir torkprocessen då ångtrycket ökar i det blöta materialet. En så liten ökning som 10°C kan i vissa fall halvera torktiden*. Kombinationen med inplastning och värme är en mycket effektiv metod att torka fukttröga material som till exempel betong.

*Då uttorkningshastigheten är direkt proportionell mot ångtrycksskillnaden innebär det att torkning vid 30°C 20%rf teoretiskt går 2 gånger snabbare jämfört med 20°C 20% RF.

Inplastning

Rekommenderade produkter

Produkter för inplastning

Axial-fan-3

Axialfläkt AX 3000

För snabbare och effektivare yttorkning av golv, väggar och tak.
HP-2000-XT-1

Radialfläkt HP 2000XT

Snabbar upp torkning av bland annat bjälklag och isolering

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.