Kortare torktid med en avfuktare med extravärmare

Så här i vintertider är en avfuktare av typen adsorption det absolut bästa alternativet.

Luften har i regel hög relativ fuktighet (RF) men det är väldigt lite fuktinnehåll i luften vilket gör att en kylavfuktare inte passar lika bra. Med extravärmaren som finns i adsorptionsavfuktaren A4 ESX får du ut het och extremt torr luft från dess fyra torrluftutlopp vilket bidrar till ett optimalt torkningsjobb under hela året, särskilt under vinterperioden. Beroende på vilket driftläge som används och om extravärmaren är påslagen, är temperaturökningen ca 5- 55°C i torrluften.

Corroventas adsorptionsavfuktare A4 ESX har en avfuktningskapacitet på 27 l/dygn redan vid 60% RF och 20°C. Som medlem i ES-familjenhar den en mängd inbyggda drifts- och kontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras för olika torkuppdrag samtidigt som maskinen håller en lägre energiförbrukning än traditionella adsorptionsavfuktare. Om du vill spara ytterligare tid och pengar kan du koppla upp den mot SuperVision. Du har då möjlighet att kontrollera och styra torkprocessen på distans.

CORROVENTA-A4-ESX-0830-1120×845[1]

“Det som var fokus när hela ES serien togs fram var användarvänlighet ur vattenskadeteknikerns synvinkel. Man ville ta fram en maskin som kan göra allt från det lilla jobbet under diskbänken till den stora vattenskadan, tyst snabbt, energieffektivt. Vi hittade inget sådant på marknaden utan det krävdes flera olika maskiner eller att man använde sin befintliga maskin som inte var optimal för specifikt arbete.

Johan Edström, produktutvecklare Corroventa

Delta x: Lite mindre luft – mycket torrare resultat

Det som gör avfuktare från ES-familjen extra fördelaktiga är det så kallade Delta X-läget som innebär att den producerar mindre men torrare luft, d.v.s. det är lite luft som kommer ut men luften som kommer ut är extremt torr. Detta passar bra för trögtorkade material såsom betong, lättbetong och tegel som tar lång tid att torka. Ett badrumsgolv är ett exempel på där torkning med inplastning och Delta X är optimalt:

Optimalt för torkning av t ex badrumsgolv

Vid en vattenskada i t ex ett badrum där golvet kan vara svårt att torka rekommenderar vi att man plastar in det vattenskadade området och sedan använder sig av en adsorptionsavfuktare. Inplastningen hjälper till att snabba på processen och utnyttja avfuktarens kapacitet till max och du behöver inte heller lika många maskiner. En maskin räcker till ett relativt stort område. 

Här ger vi ytterligare tips på hur du bäst utför torkprocessen med en avfuktare av typen adsorption. 

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.

Fler artiklar

Varför är byggavfuktning viktig?

Effektiv byggavfuktning är av yttersta vikt för att minimera felprocenten relaterade till fuktskador under byggtiden.

Torka fuktskadan effektivt – 3 enkla steg

Vid vattenskadetorkning väljs teknik (adsorption eller kylavfuktare) beroende på luftens förhållanden och energieffektivitetskrav.

Guide för installatörer: Krypgrundsavfuktare

Installation av krypgrundsavfuktare varierar beroende på krypgrundens utseende och kan ta olika lång tid. Planera noga före installation.