Tre vanligaste torkmissarna

Det finns idag många olika torktekniker och det gäller att välja den som är bäst och mest ekonomisk i varje enskilt fall. Torkning av fuktskador kan vara riktigt klurigt och det finns många risker. Nedan följer exempel på tre vanliga ”torkmissar”.

1. Torka för torrt

Vid torkning av fuktskadat utrymme finns risken att torka för torrt (den relativa fuktigheten sjunker för snabbt och ner mot 10-20%). Då finns det risk för sprickbildning i träkonstruktioner och inredning. Därför ska du alltid styra avfuktaren med en hygrostat.

2. Flytta, fördela om fukt

Vid torkning av t ex en vattenfylld golvyta med hjälp av fläkt, kanske även kombinerat med värme, flyttas fukt upp mot vägg- och takutrymme. Det kan bidra till att fukt tränger in i konstruktionen och träffar ett nerkylt byggmaterial eller rörsystem som i sin tur kondenserar vattenångan i den varmare fuktiga luften och ett nytt fuktproblem har uppstått.

3. Fuktspärr i väggar

Vid torkning av fuktskadad vägg kan fukten vandra in i väggen och stanna mot en fuktspärr, fukten blir instängd och har ingen möjlighet att vandra ut ur väggen. Väggen kan kännas torr, men fukten finns fortfarande lagrad i väggen och kommer när temperaturen sjunker att vandra tillbaka och fördela sig i väggmaterialet.

Affärsmodeller-Daniel[1]

Vill du lära dig mer om fukt- och torkteknik?

Corroventa Academy erbjuder seminarier med fokus på skadetorkning, där du under två dagar får lära dig om teorin bakom fuktmekanik och torkteknik samt pröva olika mätinstrument för sökning av vattenläckor i uppbyggda miljöer av olika material.

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.

Fler artiklar

Varför är byggavfuktning viktig?

Effektiv byggavfuktning är av yttersta vikt för att minimera felprocenten relaterade till fuktskador under byggtiden.

Torka fuktskadan effektivt – 3 enkla steg

Vid vattenskadetorkning väljs teknik (adsorption eller kylavfuktare) beroende på luftens förhållanden och energieffektivitetskrav.

Guide för installatörer: Krypgrundsavfuktare

Installation av krypgrundsavfuktare varierar beroende på krypgrundens utseende och kan ta olika lång tid. Planera noga före installation.