Radonsanering: Hur man sanerar radon från marken

 •  ARTICLE IN ENGLISH

   

  Radon – den osynliga hälsofaran

  Radon är en radioaktiv gas som är osynlig för ögat och helt luktfri.  När radon sönderfaller, bildas radioaktiva metallatomer, så kallade radondöttrar. De fastnar på dammet i vår inandningsluft och hamnar på så sätt i våra luftrör och lungor. Enligt WHO är inomhusradon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

   

  Var kommer radon från?

  Radon finns överallt och kan komma från marken, byggnadsmaterial och hushållsvattnet (om du har egen brunn). Det är vanligast att radon tränger in i bostaden från marken. Byggnadsmaterial som blåbetong, som användes från 1929 till slutet av 1970-talet kan orsaka för höga radongashalter i dåligt ventilerade hus.

Mätning och radonsanering

För att säkerställa att man inte har skadliga nivåer av radon i boendemiljön eller på arbetsplatsen måste man utföra en radonmätning. Om radonhalten överstiger 100 Bq/m3 i boendemiljön, rekommenderar WHO husägare att vidta åtgärder för att minska radonhalten. För arbetsplatser, varierar det rekommenderade gränsvärdet i olika länder. Gränsvärdet i Sverige för radon i bostäder, allmänna lokaler och arbetsplatser är 200 Bq/m3.

 

 

Så här sanerar du markradon

Beroende på om du ska sanera på en markplatta eller i krypgrunden, gör du på lite olika sätt.

 • Radonsanering från en platta på mark

  För att sanera bort radonet som kommer från marken, installeras en radonsug i huset. Detta i kombination med att täta hål och sprickor i markplattan och väggar mot marken – inte minst där rör och andra ledningar går in i byggnaden.

  Kortversion – installera radonsug:

  Steg 1: Borra hål genom markplattan i husgrunden
  Steg 2: Anslut rörsystem och koppla det till en tät radonsug som placeras på valfritt ställe i huset.
  Steg 3: Ventilera ut radongasen från huset med hjälp av radonsugen

 • Sanera radon från krypgrunden

  Gör så här:

  Steg 1: Rensa marken från organiskt material
  Steg 2: Lägg ut dräneringsslang i krypgrunden

  Illustration på krypgrund med dräneringsslang utlagd

  Steg 3: Plasta markytan och var noggrann så det blir tätt.Illustration radonsanering - krypgrund med dräneringsslang och plast
  Steg 4: Montera och anslut en tät fläkt till dräneringsslangen. Fläkten ska vara avsedd för radonsanering.
  Steg 5: Se till att fläkten ventilerar bort radonet ut ur huset

   

  Produkter för sanering av markradon

  Vår radonsug RS 400 passar för sanering av radon i krypgrunder. Eftersom krypgrunder ofta även drabbas av fuktrelaterade problem, kan man installera en krypgrundsavfuktare som kombinerar avfuktning och radonsanering på samma gång. Vår krypgrundsavfuktare CTR 300TT2 funkar utmärkt i dessa tillfällen och är konstruerad för att kunna åtgärda problem för fukt- lukt- och radonsanering.

   

  Husägare kan få radonbidrag

  Du som småhusägare kan ansöka om bidrag för radonsanering hos Länsstyrelsen om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 bq/m3. Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna eller max 25 000 kronor. Detta gäller fram till 2022. Därefter kommer nya direktiv. Läs mer om radonbidraget och ansök på Boverkets webbplats.

   

 • Har du fler frågor kring hur man sanerar krypgrunden? Kontakta oss!

  KONTAKTA OSS

Relaterade produkter