• Med kunskap och rätt utrustning minimeras skadan

Vattenskador och översvämningar

En översvämning eller vattenskada behöver inte alltid innebära en katastrof. Corroventa har kunskapen och utrustningen för att avfukta olika byggkonstruktioner så att varje vattenskada kan torkas så snabbt och effektivt som möjligt. 

 • Effektiva produkter för olika torkmetoder och material

  Vi konstruerar våra avfuktare, turbiner och kringutrustning med tydlig målsättning. En vattenskada i en byggnad ska kunna torkas så säkert och ljudlöst, att människorna som vistas i miljön inte behöver flytta ut under torkprocessen. Något som kan vara ovärderligt då snabba åtgärder behövs sättas in vid en vattenskada.

  Torkning av jourskador och översvämningar

  Oavsett om det gäller små vattenläckage eller större översvämningsskador så är tidsfaktorn en viktig gemensam nämnare. Ju snabbare man sätter in en torkningsåtgärd desto större chans är det att minimera skadans omfattning och förkorta torktiden. Annars kan skadan innebära stora merkostnader och tidsödande rivnings-, avfuktnings- och återuppbyggnadsarbeten.

  Läs mer om de olika metoderna för att torka vatten- och fuktskador här.

  Välj den modell som passar er

  Vi erbjuder ett flexibelt samarbete med fyra olika typer av affärsmodeller där du helt enkelt får välja den som passar er bäst. Vill du till exempel köpa utrustningen, hyra under en bestämd tidsperiod eller passar kanske leasing bättre?

  Läs mer om de olika alternativen här.

 • Metoder för skadetorkning

  Varje skada är unik och lösningen på problemet är nästan aldrig densamma. Corroventa har kunskapen och utrustningen för att torka så effektivt som möjligt.

 • Fyra affärsmodeller

  Vi erbjuder fyra olika affärsmodeller för att du ska hitta en lösning som passar dig.

FÖRDELAR SOM SKAPAR BÄSTA LÖNSAMHET FÖR VÅRA PARTNERS