• Trycktorkning och avfuktning av skiktade konstruktioner

  Trycktorkning är en av de effektivaste och snabbaste metoderna på marknaden för att torka skiktade konstruktioner.

  Trycktorkning kan med fördel användas vid torkning av flytande golv på betongplatta där vatten har läckt ner i fyllningen eller isoleringen under det flytande golvet. Corroventa har ett flertal produkter som används för torkning av skiktade konstruktioner som väggar, tak och flytande golv. Från flexibla systemlösningar med avfuktare och turbiner till den patenterade serien med kombimaskiner som erbjuder möjlighet till både tryck- och sugtorkning i samma maskin.

  Trycktorkning, en överlägset effektiv torkmetod

  Tekniken bygger på att den avfuktade luften leds in i en turbin som höjer temperaturen och trycket på luften. Den torra och mycket varma luften trycks därefter in i byggkonstruktionen via ett slangsystem som är anslutet till förborrade hål i konstruktionen.

  Den varma och torra luften trycks igenom den våta konstruktionen där värmen ökar ångtrycket i det fuktiga materialet flera gånger om och på så sätt ökar uttorkningen. Den fuktiga luften förs tillbaka till rummet via naturliga öppningar eller borrade hål i konstruktionen, där den åter sugs in i avfuktaren och torkas på nytt innan den trycks tillbaka in i byggkonstruktionen. Torktiden kan minskas avsevärt genom att man förhindrar att torkprocessen utsätts för fuktig luft från omgivningen. Detta kan göras genom att helt enkelt stänga igen ventiler och täta andra öppningar in till rummet där torkningen pågår, men där det går bör man använda inplastningsmetoden.

  Den stora fördelen med att skapa ett slutet system är att man torkar och värmer en väldigt begränsad luftmängd och koncentrerar då avfuktningen till vattenskadan i konstruktionen. På så sätt får man en mycket snabb och energieffektiv torkprocess.

 • Värme är en effektiv drivkraft

  För att korta ned torktiden kan man öka temperaturen på luften som används för torkningen. Ju varmare materialet är som ska torkas, desto effektivare och snabbare blir torkprocessen då ångtrycket ökar i det blöta materialet. En så liten ökning som 10°C kan i vissa fall halvera torktiden*

  *Då uttorkningshastigheten är direkt proportionell mot ångtrycksskillnaden innebär det att torkning vid 30°C 20%rf teoretiskt går 2ggr snabbare jämför med 20°C 20%rf.

 • Viktigt att tänka på innan man trycktorkar

  En skiktad golvkonstruktion ska alltid sugas fri från vatten innan man börjar trycktorka, läs mer om detta under sugtorkning. Viktigt att tänka på är att den torra och varma luften även påverkar allt trämaterial i rummet där torkprocessen pågår. Därför ska man vara noga med att avlägsna eller noggrant plasta in all inredning som kan ta skada. Om möjligt så kan man använda inplastning till att begränsa det område som ska avfuktas och på så sätt skydda omgivande material. En hygrostat kan med fördel användas för att kontrollera fuktigheten under torkprocessen.

  Bild: Kombimaskin. Avfuktare och turbin i samma enhet gjord för att tryck- och sugtorka effektivt.

 • En kombimaskin framtagen för tryck- och sugtorkning

  Vid trycktorkning kan man med fördel använda en kombimaskin bestående av avfuktare och turbin i samma enhet. Den extremt låga ljudnivån gör den dessutom lämplig att använda i bebodda utrymmen.

 • Slangsystem för enkel installation vid tryck- och sugtorkning

  För att transportera luft vid sug- eller trycktorkning kan Corroventas slangsystem C16 och C25 användas. Slangsystemen är moduluppbyggda och innehåller förgreningar, slangar samt rörböjar och T-kopplingar med gummitätningar. Systemet som har kopplingar av typ CAMLOC gör en installation enkel, tyst och tillförlitlig. Man kan välja att koppla ihop flera slangsystem för att torka större ytor eller kombinera de båda slangsystemen för att torka ett skiktat golv och en vägg samtidigt.

  Bild: Avfuktare och turbin trycktorkar ett skiktat golv och en uppreglad vägg samtidigt.

Produkter som kan användas vid trycktorkning