• Sugtorkning och avfuktning av skiktade konstruktioner

  Sugtorkning är en bra och enkel metod för att torka skiktade konstruktioner.

  Sugtorkning ska alltid användas som ett första steg vid torkning av flytande golv på betongplatta där vatten har läckt ner i fyllningen eller isoleringen under det flytande golvet. Corroventa har ett flertal produkter som används för torkning av skiktade konstruktioner som väggar, tak och flytande golv. Från flexibla systemlösningar med avfuktare och turbiner till den patenterade Kombiserien som erbjuder möjlighet till både tryck- och sugtorkning i samma maskin.

  Bild: En turbin som sugtorkar en golvkonstruktion med vattenavskiljare och kombifilter.

 • Sugtorkning en effektiv och enkel torkmetod

  Tekniken med sugtorkning bygger på att en avfuktare torkar rumsluften samtidigt som en turbin skapar ett högt undertryck i konstruktionen. Den torra luften i rummet sugs ner i och genom konstruktionen via luftspalter eller förborrade hål. Den fuktiga luften sugs därefter ut ur konstruktionen via en vattenavskiljare typ 3-stegsfilter innan den passerar ut från rummet genom turbinen. En vattenavskiljare typ 3-stegsfilter är ett mycket effektivt sätt att avlägsna vatten, smuts och damm i samma enhet. Detta för att rena luften och skydda turbinen.

 • Använd alltid sugtorkning först

  Sugtorkning används alltid som ett första steg innan trycktorkning, detta görs för att undvika att man trycker ut det fria vattnet vidare ut i konstruktionen. Då man sugit bort allt överflödigt vatten i konstruktionen kan man välja att byta till trycktorkning eller fortsätta med sugtorkning tills konstruktionen är torr. Sugtorkning tar något längre tid jämfört med trycktorkning men är en bättre teknik att använda då man vill minimera risken att få ut fibrer eller dammpartiklar i rumsluften. Är det så att luften behöver renas ytterligare, till exempel vid arbete i bebodda utrymmen då luften inte kan evakueras ut till omgivningen, så kan man med fördel använda ett HEPA H13 multifilter. HEPA H13 multifilter renar luften upp till 99,95% och har inbyggt kolfilter som avlägsnar dåliga lukter.

 • Kombimaskin, gjord för tryck- och sugtorkning

  På samma sätt som vid trycktorkning är det många gånger lämpligare att använda en kombimaskin vid sugtorkning. En kombimaskin bestående av avfuktare och turbin i samma enhet, vilket underlättar och förenklar installationen. Den extremt låga ljudnivån gör den dessutom lämplig i bebodda utrymmen.

  Slangsystem

  För att transportera luft vid sug- eller trycktorkning kan Corroventas slangsystem C 16 och C25 användas. Slangsystemen är moduluppbyggda och innehåller förgreningar, slangar samt rörböjar och T-kopplingar. Systemet som innehåller kopplingar av typ CAMLOC ger en enkel, tyst och tillförlitlig installation.

  Corrofilter

  För att verkligen säkerställa att man inte får in skadliga partiklar i maskinen vid sugtorkning, måste ett Corrofilter anslutas på slangsystemet för ingående våtluft till turbin. Filtret förhindrar smutspartiklar från att sugas in i maskinen och eliminerar samtidigt att fibrer och andra ev. skadliga partiklar följer med den fuktiga luften ut till omgivningen. Corrofiltret består av tre enheter, grovsil, cyklonavskiljning samt finfiltrering med ett HEPA-filter. Avskiljningsgraden är 99,5% av partiklar större än 1µm och 99,967% av fibrer och mineralull. Corrofilter är inte avsett att avskilja vatten, då ska en vattenavskiljare typ 3-stegsfilter användas.

  Vattenavskiljare med 3-stegsfiltersystem

  Vid sugtorkning av skador med fritt vatten i t.ex. isoleringen i en skiktad konstruktion, måste en vattenavskiljare användas för att separera vattnet från den fuktiga luftströmmen samt för att undvika att vatten sugs in i turbindelen på maskinen. Till vårt produktprogram för system kombi och turbiner har vi utvecklat en vattenavskiljare med 3-Stegs Filtersystem för effektiv avskiljning av vatten, granulat och fibrer vid sugtorkning av skiktade konstruktioner.

  Luften renas i följande steg

  Steg 1 – grovavskiljning
  I det första steget avskiljs grus, sand och andra större partiklar från den inkommande fuktiga luftströmmen.

  Steg 2 – vattenavskiljning
  Vatten- och vätskedroppar separeras från luftströmmen i en s.k. droppavskiljare. När behållaren innehåller en viss mängd vatten startar en nivåkännare en dränkbar pump som automatiskt pumpar vattnet vidare till exempelvis ett avlopp.

  Steg 3 – partikel och fiberavskiljning
  I det sista steget avskiljs mindre partiklar och fibrer i ett HEPA-filter varefter den rena fuktiga luften via en turbin kan passera ut till omgivningen. Avskiljningsgraden är så hög så att 99,5% av alla partiklar större än 1µm filtreras bort.

  Förkorta torktiden med värme

  För att förkorta torktiden kan man öka temperaturen på luften som används för torkningen. Ju varmare materialet är som ska torkas, desto effektivare och snabbare blir torkprocessen då ångtrycket ökar i det blöta materialet. En så liten ökning som 10°C kan i vissa fall halvera torktiden*

  *Då uttorkningshastigheten är direkt proportionell mot ångtrycksskillnaden innebär det att torkning vid 30°C 20%rf teoretiskt går 2ggr snabbare jämför med 20°C 20%rf.

  Viktigt att tänka på innan man sugtorkar

  Viktigt att tänka på är dock att den torra och varma luften även påverkar allt trämaterial i rummet där torkprocessen pågår. Därför så ska man vara noga med att avlägsna eller noggrant plasta in all inredning som eventuellt kan ta skada. Om möjligt så kan man använda inplastning till att begränsa det område som ska avfuktas och på så sätt skydda omgivande material. En hygrostat kan med fördel användas för att kontrollera fuktigheten under torkprocessen.