• Rumsavfuktning

    En beprövad metod för akuta vattenskador

    Rumsavfuktning används ofta som en första akut åtgärd vid en vattenskada där man snabbt vill börja torka det rum där vattenskadan uppstått. Därefter går man över till andra torkmetoder beroende på byggnadens konstruktion.

    En avfuktare placeras i rummet där en skada skett. Avfuktaren blåser fritt ut torrluft i hela rummet, varvid samtliga ytor torkas. En bra första åtgärd innan man installera en mer djupgående torkmetod. Vid torkning i utrymmen där känsligt material eller känsliga objekt finns, dvs. som kan skadas av en låg RF eller vid en snabb sänkning av den RF, bör avfuktningsprocessen styras med en hygrostat som kopplas till avfuktaren. Hygrostatuttag finns på samtliga av Corroventas avfuktare.

    För att öka luftomsättningen och snabba på torkprocessen kan med fördel en fläkt av typ AX 3000 användas. För stora katastrofer eller tillfälliga fuktproblem i fabriker, kraftverk, blästringshallar eller dylikt finns större avfuktare bl. a. på trailer. Avfuktare av denna storlek kan leverera upp till 10 000 m3 torrluft per timme och tar bort ca 1000 l vatten/dygn. Torrluften kan sedan fördelas ut med successivt mindre och mindre rörförgreningar till de olika skadade utrymmena. Då avfuktaren är placerad på en trailer är den alltid redo att snabbt sättas in där katastrofen varit framme.

Produkter som kan användas vid rumsavfuktning