• Avfukta effektivare med inplastning

  Att plasta in en fuktskadad konstruktion som t.ex. vid avfuktning av golv eller väggar, är ett mycket effektivt sätt att snabba på torkprocessen och utnyttja avfuktarens kapacitet. På detta vis kan man torka en stor skada snabbare med mindre antal avfuktare.

  Effektiv avfuktning sparar energi och förkortar torkprocessen

  För att påskynda torkprocessen kan en begränsad yta där skadan skett plastas in. Avfuktaren blåser in torrluft under plastfolien och skapar en luftkudde med mycket torrt klimat koncentrerat kring det vattenskadade området. På så sätt ökar man fukttransporten mellan blött och torrt, och skadan torkar snabbare. Ju torrare det omgivande klimatet är omkring det vattenskadade materialet, desto högre fukttransport blir det. Om inplastningen görs ordentligt kan stora ytor torkas med hjälp av en eller ett fåtal avfuktare. Alternativt kan man utnyttja avfuktaren effektivare och torka en vägg samtidigt som en skiktad konstruktion, där avfuktaren blåser en del torr luft under en plastfolie och en del torrluft in i en turbin som trycker luften vidare ner i isoleringen.

  Förkorta torktiden med värme

  För att förkorta torktiden kan man öka temperaturen på luften som används för torkningen. Ju varmare materialet är som ska torkas, desto effektivare och snabbare blir torkprocessen då ångtrycket ökar i det blöta materialet. En så liten ökning som 10°C kan i vissa fall halvera torktiden*. Kombinationen med inplastning och värme är en mycket effektiv metod att torka fukttröga material som till exempel betong.

  *Då uttorkningshastigheten är direkt proportionell mot ångtrycksskillnaden innebär det att torkning vid 30°C 20%rf teoretiskt går 2 gånger snabbare jämfört med 20°C 20% RF.