• Har du radon i huset?

Radonsanering

Radon i hemmet

Radon är en radioaktiv gas som är osynlig för ögat och helt luktfri. I inomhusluften är radon en stor hälsorisk och orsakar ett stort antal lungcancerfall varje år i Sverige. Med Corroventas produkter kan du åtgärda detta genom radonsanering i bostad och boendemiljö.

Sverige har en berggrund som gör att i princip alla byggbara ytor har så mycket radongas i marken att det kan orsaka mätbara radongasvärden i våra byggnader men radon kan också finnas i äldre byggmaterial som blåbetong, granit och vissa tegel. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar husägare att vidta åtgärder för att minska radonhalten om den överstiger 100 bq/m3. Enligt WHO är inomhusradon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft i Sverige där referensvärdet för radon i bostäder, allmänna lokaler och arbetsplatser är 200 Bq/m3. Läs mer om den på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

 

 • Åtgärder vid höga värden av radon

  Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta. För att säkerställa att man inte har skadliga nivåer av radon i boendemiljön krävs därför att man i första steget utför en radonmätning. Visar mätningen låga halter med radon har man säkerställt och dokumenterat ett tryggt boende från förhöjda halter med radon i inomhusluften. Visar mätningen däremot värden över gränsvärdet 200 Bq/m3 så bör en radonutredning utföras med efterföljande  saneringsåtgärd med rätt metoder och material.

  Corroventa har erfarenhet utifrån mer än 19 000 radonmätningar och vi har levererat utrustning till över 3 000 radonsaneringsprojekt. Vi har stor kunskap och erfarenhet som vi använder när vi projekterar effektiva lösningar med en god totalekonomi för våra kunder.

  Klicka här för att läsa ett case med Corroventas radonsug RS 100 »

   

   

  Lär dig mer om radon på vårt seminarium om boendemiljö och fasta installationer

  På våra seminarier går vi igenom olika källor till radon, mätning av radon samt val av system och tekniker.
  Läs mer och anmäl dig till seminariet »

Corroventas produkter för radonsanering