• Har du radon i huset?

  • Radonsanering

    Radon i hemmet

    Radon är en radioaktiv gas som är osynlig för ögat och helt luktfri. I inomhusluften är radon en stor hälsorisk och orsakar ett stort antal lungcancerfall varje år i Sverige. Enligt WHO är inomhusradon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

  • Åtgärder vid höga värden av radon

    För att säkerställa att man inte har skadliga nivåer av radon i boendemiljön krävs att man i första steget utför en radonmätning. Visar mätningen låga halter med radon har man säkerställt och dokumenterat ett tryggt boende från förhöjda halter med radon i inomhusluften. Visar mätningen däremot värden över gränsvärdet 200 Bq/m3 så bör en radonutredning utföras med efterföljande  saneringsåtgärd med rätt metoder och material.

    Corroventa har erfarenhet utifrån mer än 19 000 radonmätningar och vi har levererat utrustning till över 3 000 radonsaneringsprojekt. Vi har stor kunskap och erfarenhet som vi använder när vi projekterar effektiva lösningar med en god totalekonomi för våra kunder.

Corroventas produkter för radonsanering