• 20000 hushåll har en avfuktare från Corroventa installerad i krypgrunden.

Krypgrundsavfuktning

Fukt i krypgrunden

Fukt- och vattenskador är ett av de vanligaste problemen som drabbar en husägare. Fukt i sig själv är helt ofarligt, men fukt tillsammans med organiska material som finns i en krypgrund orsakar ofta problem i form av mögelangrepp, svampbildning och lukter. Det i sin tur ökar risken för allergi och astma hos barn.

Det förekommer huskonstruktioner med krypgrunder som är oventilerade, inneluftsventilerade eller uteluftsventilerade. Den senare typen av krypgrund, dvs den uteluftsventilerade är ofta extremt känslig för fukt.

 • Så uppstår fukt i krypgrunden

  Att fuktpåkänningen blir så stor på en krypgrund att det till slut blir ett problem kan bero på en eller flera orsaker:

  • A: När varm utomhusluft kommer in i den kalla krypgrunden via ventiler eller sprickbildningar kyls den ner vilket gör att luftfuktigheten ökar. I extrema fall bildas kondens och vattendroppar som blir hängande i undertaket.

  • B: Tillskott av fukt genom avdunstning från krypgrundens markyta.

  • C: Fukt kommer in från omgivningen genom grundmuren och otätheter i grundkonstruktionen.

  • D: Vatten som tränger in i krypgrunden genom grundmuren från marken runt omkring.

 • Vilken typ av avfuktare bör du ha i din krypgrund?

  Temperaturen i krypgrunden varierar mellan 4 och 15 oC under året och den relativa luftfuktigheten bör ligga på 65-70 %. Diagrammet visar vilken typ av avfuktare som fungerar bäst i olika klimat. Eftersom klimatet för en krypgrund ligger i det röda fältet under alla årstider är adsorptionsavfuktare den överlägsna tekniken för avfuktning i krypgrund. Kylavfuktare är en överlägsen teknik vid varmare temperaturer men fungerar dåligt eller inte alls för klimatet i en krypgrund.

  Se alla våra avfuktare för krypgrunder >>

 • Hur man löser problemet med hjälp av rätt typ av avfuktare installerad i krypgrunden

  • Led bort vatten från stuprör och liknande som mynnar intill grundmuren.
  • Täck markytan i krypgrunden med en plastfolie för att förhindra fuktavdunstning.
  • Sätt igen och täta alla ventiler och sprickor i krypgrunden så att ingen utomhusluft tränger in.
  • Installera permanent en krypgrundsavfuktare som håller luftfuktigheten så låg i krypgrunden att tillväxt av mögel, svamp eller dylikt förhindras.

 • Så här fungerar avfuktningsprocessen

  När utomhusluften, särskilt under den varma årstiden, kommer in i krypgrunden (D) under huset kyls den av den kalla omgivningen varvid den relativa fukten ökar och därmed risken för mögelangrepp och lukter. Genom att avfukta luften så att den relativa fukten understiger 60-65 % kan angrepp av mögel förhindras.

  Luften i krypgrunden sugs in i avfuktaren (A). Den torra luften (B) skall distribueras på ett sådant sätt att krypgrunden hålls torr. Samtidigt som avfuktaren torkar luften avlägsnar den all fukt (C) ut ur krypgrunden till omgivningen. Krypgrundsavfuktaren är så konstruerad att den inte bara torkar luften utan att den luftmängd (C) som lämnar krypgrunden tillsammans med all fukt kan varieras (utan att avfuktarens kapacitet eller driftskostnad påverkas). På så sätt kan undertrycket i krypgrunden (D) styras så att alla eventuella lukter (E) och eventuell radon hindras från att komma upp till boendemiljön.

 • Corroventas lösning:

  Krypgrundsavfuktare CTR 300TT2 och styrutrustning HomeVision®

  Krypgrundsavfuktare CTR 300TT2 har funnits i vårt sortiment i 15 år och är en av våra lojala trotjänare. Den är konstruerad för avfuktning i krypgrunder, där kraven är stora på energieffektivitet, driftsäkerhet och lång livslängd. Effektiv mot både fukt, lukt och radon.

  Styrsystem HomeVision® används för att uppnå en kontrollerad avfuktning i krypgrunden. Styrning, reglering och övervakning av krypgrundsinstallationen sker via en hygrostatdel ansluten till avfuktaren i grunden och en trådlås kontrollpanel i bostadsutrymmet.

 • Den höga kvaliteten är utmärkande för Corroventas krypgrundsavfuktare

  För bästa kvalitetssäkring utvecklar och producerar vi våra maskiner nära oss, på fabriken i Bankeryd. Här kontrolleras och kvalitetssäkras maskinerna i varje steg av produktionsprocessen. Det skapar den höga kvalitetsnivån som som är utmärkande för Corroventas produkter.

  Dessutom jobbar krypgrundsavfuktarna effektivt och energisnålt. Bra för miljön och din plånbok.

  icon-carefully-made

Alla våra lösningar för krypgrundsavfuktning