• Skydda din bostad och få en trygg och sund boendemiljö

Boendemiljö

Fukt, lukt och radon är en av de vanligaste orsakerna med negativ påverkan på boendemiljön och som kan leda till stora skador och kostnader. Som fastighetsägare är det därför viktigt att skydda sin bostad för att skapa en trygg och sund boendemiljö.