• Skydda din bostad och få en trygg och sund boendemiljö

Avfuktare bostad - villa, fastighet och boendemiljö

Fukt, lukt och radon är en av de vanligaste orsakerna med negativ påverkan på boendemiljön och som kan leda till stora skador och kostnader. Som fastighetsägare är det därför viktigt att skydda sin bostad för att skapa en trygg och sund boendemiljö. Corroventa har avfuktningslösningar för vind och krypgrund i villa, hus och större fastigheter.