Vindsavfuktare

VentoVindTM är ett system för behovsstyrd ventilation, vilket innebär att ventilation endast sker då det är gynnsamt för vinden.