• Styrsystem HomeVision Pro

  För en kontrollerad avfuktning i krypgrunden

  Krypgrundsinstallationen övervakas, styrs och regleras via en hygrostatdel som är ansluten till avfuktaren, samt en trådlös kontrollpanel i bostadsutrymmet.

  Kontrollpanelen visar rådande temperatur och luftfuktighet i krypgrunden, värden som kommer från hygrostatdelen. Den visar även driftsstatus och tillåter användaren att ändra inställningar. Rådande temperatur och luftfuktighet liksom gjorda inställningar sparas i loggfil på ett USB-minne, vilket möjliggör uppföljning av installationen.

  Genom inbyggda larmfunktioner uppmärksammas användaren på eventuella driftsstörningar och systemet påminner också automatiskt om den årliga servicen. Allt för att säkerställa att funktionen upprätthålls och att skador på fastigheten undviks.

 • Teknisk data

  • % RH börvärde
  • Δ % RH hysteres övre
  • Δ % RH hysteres undre
  • Δ % RH larmnivå
  • Kontinuerlig fläktdrift eller fläkt enbart vid avfuktning
  • Styrning via mögelindex
  • Återställning till fabriksinställningar
  • Information på display & logg-fil
  • Visning av aktuellt RH
  • Visning av aktuell temperatur
  • Visning fläktstatus På eller Av
  • Visning avfuktning På eller Av
  • Visning radiosignalnivå
  • Grafisk presentation drifttid senaste 12 månaderna
  • Grafisk presentation medelvärde temperatur senaste 12 månaderna
  • Grafisk presentation medelvärde % RH senaste 12 månaderna
  • Felmeddelanden
  • CSV-logg fil på USB-minne

Kompletterande produkter