• Styrsystem HomeVision Lite / Pro

  Styrsystem HomeVision används för att uppnå en kontrollerad avfuktning i krypgrunden. Krypgrundsinstallationen övervakas, styrs och regleras via en hygrostatdel som är ansluten till avfuktaren, samt en trådlös kontrollpanel i bostadsutrymmet.

  Kontrollpanelen visar rådande temperatur och luftfuktighet i krypgrunden, värden som kommer från hygrostatdelen. Den visar även driftsstatus och tillåter användaren att ändra inställningar. Rådande temperatur och luftfuktighet liksom gjorda inställningar sparas i loggfil på ett USB-minne, vilket möjliggör uppföljning av installationen.

  Genom inbyggda larmfunktioner uppmärksammas användaren på eventuella driftsstörningar och systemet påminner också automatiskt om den årliga servicen. Allt för att säkerställa att funktionen upprätthålls och att skador på fastigheten undviks.

  HomeVision erbjuds i två versioner, Lite och Pro. I Pro-versionen tillkommer, utöver all grundfunktionalitet från Lite, möjligheten att styra avfuktaren mot mögelindex, vilket för vissa installationer och förhållanden ytterligare kan sänka energiförbrukningen. Användaren av Pro kan också styra fläktdriften och dessutom studera grafisk presentation av de senaste tolv månadernas driftstid, genomsnittlig temperatur och genomsnittlig luftfuktighet.

 • Teknisk data

  • % RH börvärde
  • Pro / Lite
  • Δ % RH hysteres övre
  • Pro / Lite
  • Δ % RH hysteres undre
  • Pro / Lite
  • Δ % RH larmnivå
  • Pro / Lite
  • Kontinuerlig fläktdrift eller fläkt enbart vid avfuktning
  • Pro
  • Styrning via mögelindex
  • Pro
  • Återställning till fabriksinställningar
  • Lite / Pro
  • Information på display & logg-fil
  • Visning av aktuellt RH
  • Lite / Pro
  • Visning av aktuell temperatur
  • Lite / Pro
  • Visning fläktstatus På eller Av
  • Pro
  • Visning avfuktning På eller Av
  • Pro / Lite
  • Visning radiosignalnivå
  • Pro / Lite
  • Grafisk presentation drifttid senaste 12 månaderna
  • Pro
  • Grafisk presentation medelvärde temperatur senaste 12 månaderna
  • Pro
  • Grafisk presentation medelvärde % RH senaste 12 månaderna
  • Pro
  • Felmeddelanden
  • Pro / Lite
  • CSV-logg fil på USB-minne
  • Pro

Kompletterande produkter

Corroventa utvecklar, tillverkar och säljer produkter för vattenskador, fukt, lukt och radon. Vår teknik och service gör oss världsledande och vi har ett tydligt mål: Att utveckla maskiner som är så effektiva, kompakta och energisnåla som möjligt. Vid akuta situationer och kan vi erbjuda den största hyrparken i Europa. Corroventa grundades i Bankeryd, Småland, 1985.