Krypgrundsavfuktare

CTR 500TT

 • CTR 500TT är vår största avfuktare för fast installation i krypgrunder, med en torrluftsmängd på upp 500 m3/h.

  Krypgrundsavfuktaren är energimässigt en överlägsen maskin och har en hög en kapacitet i förhållande till sin storlek. CTR 500TT är specialkonstruerad för användning i krypgrunder, där kraven är stora på energieffektivitet, driftsäkerhet och lång livslängd. Maskinen används i utrymmen med endast fuktproblem.

  Några fördelar med CTR 500TT:
  • Klarar grunder upp till 350 m3
  • Effektiv mot fuktproblem
  • Hög kvalitet och lång livslängd
  • Energieffektiv och ger låga driftskostnader

Kompletterande produkter