Kombimaskiner

  • CTR K150XT

    Vår största kombimaskin som kan användas vid torkning av skiktade konstruktioner på upp till 40 m².