Kombimaskiner

  • CTR K100XT

    Kombimaskin av mellanmodell som kan användas vid torkning av skiktade konstruktioner på upp till 20 m².

  • CTR K150XT

    Vår största kombimaskin som kan användas vid torkning av skiktade konstruktioner på upp till 40 m².