Fläktar

Genom att öka lufthastigheten i lokalen med Axialfläkt sker en snabbare torkprocess i väggar, golv och tak. Vid uppreglade konstruktioner och isolering används Radialfläkt. Våra lätta och robusta fläktar ger en driftsäker process.