• Adsorptionsavfuktare med luftkyld kondensor - L4 HPW

  Idealisk vid jourskador.

  L4 HPW är en robust och kompakt avfuktare för professionell användning i analogt utförande.

  Principen för avfuktningen sker genom adsorption men till skillnad från en adsorptionsavfuktare bortförs vattnet via kondensation och pumpas ut och därmed behöver våtluften inte evakueras. Maskinen pumpar automatiskt ut kondensvattnet, med en maximal pumphöjd på fem meter. Den avfuktar även vid låga temperaturer och tillför extra värme vid drift trots en energiförbrukning på endast 1,3 kW. L4 HPW har en maxkapacitet på 23 l/dygn.

  L4 HPW är även utrustad med hjul och utfällbart handtag för bästa användarvänlighet.

  FÖRDELAR MED L4 HPW

  • Vatten förs bort via kondensation och pumpas ut – ingen evakuering av våtluften behövs
  • Fungerar utmärkt för att skapa undertryck vid trycktorkning
  • Fungerar bra även i lägre temperaturer
  • Extremt torr och varm luft samt extra värmetillskott från kondensationsprocessen
  • Hjul och vikbart handtag för enkel hantering och transport
 • Funktionsprincip för adsorptionsavfuktare med luftkyld kondensor

  Bilden beskriver funktionsprincipen för en adsorptionsavfuktare med luftkyld kondensor. Processluften sugs in i maskinen med hjälp av en processluftsfläkt (1). Luften pressas genom rotorn (2) och huvuddelen av detta nu avfuktade luftflöde lämnar maskinen via torrluftsstos (3). Den återstående lilla delen av luftflödet som blir kvar i maskinen trycks i stället in i värmekåpan där den passerar värmaren (4) och sedan vidare tillbaka genom rotorn. Detta varma luftflöde regenererar rotorn, driver ut den adsorberade fukten, och gör den redo för ny avfuktningscykel. Den resulterande våtluften fortsätter genom värmeväxlaren (5) där kyles ned av den inkommande processluften. Våtluften når på detta sätt sin daggpunkt och kondensvatten faller ut (6). Luften som nu passerat värmeväxlaren returneras till processluftsflödet (7) och fläkten pressar den på nytt genom rotorn.

  Det separata luftflöde som leds förbi rotorn och därför inte avfuktas benämns kylluft och lämnar maskinen via separat stos. Luftflödet är avsett att användas i de situationer där ett undertryck är önskvärt som till exempel vid renoveringsarbeten där man vill minska spridning av damm till andra delar av byggnaden.

Kompletterande produkter