Adsorptionsavfuktare - Så här ändrar du kapacitetsinställningar

Adsorptionsavfuktare - Balansera luftlöden

 • FUNKTIONSPRINCIPEN FÖR ADSORPTIONSAVFUKTARE

  1. Processluft

  2. Torrluft

  3. Våtluft

  4. Rotor

  5. Värmare

 • FUNKTIONSPRINCIP: ADSORPTIONSAVFUKTARE MED LUFTKYLD KONDENSOR

  Bilden beskriver funktionsprincipen för en adsorptionsavfuktare med luftkyld kondensor. Processluften sugs in i maskinen med hjälp av en processluftsfläkt (1). Luften pressas genom rotorn (2) och huvuddelen av detta nu avfuktade luftflöde lämnar maskinen via torrluftsstos (3). Den återstående lilla delen av luftflödet som blir kvar i maskinen trycks i stället in i värmekåpan där den passerar värmaren (4) och sedan vidare tillbaka genom rotorn. Detta varma luftflöde regenererar rotorn, driver ut den adsorberade fukten, och gör den redo för ny avfuktningscykel. Den resulterande våtluften fortsätter genom värmeväxlaren (5) där kyles ned av den inkommande processluften. Våtluften når på detta sätt sin daggpunkt och kondensvatten faller ut (6). Luften som nu passerat värmeväxlaren returneras till processluftsflödet (7) och fläkten pressar den på nytt genom rotorn.

  Det separata luftflöde som leds förbi rotorn och därför inte avfuktas benämns kylluft och lämnar maskinen via separat stos. Luftflödet är avsett att användas i de situationer där ett undertryck är önskvärt som till exempel vid renoveringsarbeten där man vill minska spridning av damm till andra delar av byggnaden.