Koncernen Volati

Sedan 2007 ägs Corroventa av Volati-koncernen. Volati är en svensk industrigrupp som förvärvar bra bolag till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. 

Volatis idé är att bygga vidare på de förvärvade bolagens identitet och entreprenörsanda. Samtidigt vill Volati fungera som en katalysator för förändring och expansion.  Det är ett jordnära företag som tar aktivt ägaransvar i dotterbolagen.

Läs mer på: www.volati.se

volati logo