Corroventas historia

Corroventa grundades 1985

Corroventa grundades av Tekn. Dr. Knut Claesson. Hans brinnande intresse för avfuktningstekniken och att särskilt utnyttja den för att utveckla nya produkter och tekniker inom området torkning av fukt- och vattenskador var tidigt tydliga drivkrafter i uppbyggandet av företagets verksamhet. Den första produkten som lanserades fick ett stort genomslag på marknaden då den var enkel, extremt användarvänlig och hade en unik patenterad torkprocess som väsentligt förkortade torktiden av en vattenskada. Knut Claesson etablerade tidigt ett nära samarbete med kunder runtom i Europa som senare också aktivt påverkade utvecklingen av Corroventas produkter. Bild: Corroventas grundare Knut Claesson med en kombimaskin.

Koncernen Volati

Sedan 2007 ägs Corroventa av Volati-koncernen. Volati är industriella investerare som förvärvar små och medelstora industriföretag och utvecklar dem genom ett aktivt ägande. Volati har specialiserat sig på att hjälpa entreprenörer, grundare och ägare vid generationsskiften. Det är ett jordnära företag som tar aktivt ägaransvar i dotterbolagen. Volati förvärvar företag för att utveckla – inte för att sälja. Volati logo

Milstolpar i Corroventas 35-åriga historia

2015

Vi firar 30-årsjubileum och lanserar  SuperVision®, som får markera starten på en ny era inom avfuktning. Med SuperVision fjärrstyr och -övervakar man torkprocessen från datorn, mobilen eller surfplattan och det är en revolutionerande innovation.

2014

ES-familjen, som består av en ny generation energisnåla, intelligenta och kraftfulla maskiner, lanseras.

2013

Corroventa startar egen produktion av kylavfuktare.

2011

Lansering av VentoVindTMCorroventas system för behovsstyrd ventilation på vinden.

2010

HomeVision® lanseras. Ett system för att kontrollera klimatet i slutna utrymmen såsom t.ex. krypgrunder, vindar, källare och garage.

2008

Corroventa inleder en kraftig geografisk expansion och har idag egna verksamheter i åtta länder.

2007

Corroventa blir uppköpta av Volati, som industriella investerare som förvärvar små och medelstora industriföretag och utvecklar dem genom ett aktivt ägande.

2003

Corroventa startar försäljning av produkter för att sänka radonhalten i hus.

2000

CTR 300XT lanseras. Den har samma kapacitet som CTR 200 från 1988, men är betydligt mindre i storlek och väger endast 16 kg.

1999

Corroventa är först ut på marknaden med att lansera avfuktare för krypgrunder.

1996

Premiär för kombimaskinen, som Corroventa blir först på marknaden med att lansera.

1988

Corroventa lanserar CTR 200, som är den första portabla och användarvänliga avfuktaren. Den väger 22 kg och har en kapacitet på 22 l/dygn.

1985

Corroventa grundas.