Seminarie inom fukt- och torkteknik

 • Här ligger fokus på skadetorkning. Vi går igenom teorin bakom fuktmekanik och torkteknik samt prövar olika mätinstrument för sökning av vattenläckor i uppbyggda miljöer av olika material.  Vi går även igenom torkmetoder både teoretiskt och praktiskt i vårt uppbyggda seminarielabb. Dessutom har vi en övergripande genomgång av våra fasta installationer som skyddar mot fukt, lukt och radon.

  För fördjupning i fasta installationer mot fukt, lukt och radon, rekommenderar vi vårt seminarie Boendemiljö, fasta installationer.

  TORKNING AV VATTENSKADA OLIKA HUSKONSTRUKTIONER OCH BYGGMATERIAL

  Torkning av vattenskada i skiktade konstruktioner som flytande golv, väggar eller tak. Vi har lab på 8 olika platser i Europa, vart och ett anpassat efter lokala behov och byggkonstruktioner. Vi håller seminarier på samtliga marknader där vi verkar.

  TORKNING FUKTSKADOR OCH INSTALLATION AV AVFUKTARE I KRYPGRUND

  Mångårig erfarenhet från flera tiotusentals installationer av olika kunder ger oss en bred kunskapsbas om de typer av problem och lösningar som man stöter på vid torkning av krypgrunder. Vi går igenom hur man ska installera i standardgrunder och i mer besvärliga fall.

  RADONMÄTNING OCH -SANERING AV HÖGA RADONHALTER FRÅN MARKEN OCH BLÅBETONG

  Radon är ett av Corroventas kärnområden och vi har en produktserie av effektiva, tysta och energisnåla radonsugar som täcker de olika behov av ventilation som föreligger vid markradon. Vi går igenom olika instrument, mätmetoder av radongas och ger konkreta lösningar på olika saneringsmetoder. Vi erbjuder även våra kunder uthyrning av mätinstrument och rådgivning.

  AVFUKTNING AV VINDAR MED BEHOVSSTYRD VENTILATION

  Vi går igenom installationsexempel, tätmetoder, dimensionering och praktiska lösningar för olika typer av kallvindar med utgångspunkt från Corroventas patenterade system VentoVindTM.

   

  TID OCH PLATS

  Dag 1: 11.00 – 18.00
  Dag 2: 08.30 – ca 12.00

  Seminarierna hålls i Corroventas fina konferenslokaler och välutrustade labb på Mekanikervägen 3 i Bankeryd, Jönköping.

NÄSTA SEMINARIETILLFÄLLE ÄR 20-21 NOVEMBER.

Seminarie inom fukt- och torkteknik, två dagar (20-21/11 2018).

Anmäl alla deltagare i formuläret nedan med namn och e-postadress. Skriv gärna i meddelandefältet om någon av deltagarna har allergier.
Corroventa har avtal med Hotell Savoy i Jönköping, i bekräftelsemailet som vi skickar finns bokningsinstruktioner och rabattkod.
Välkommen med er bokning!Läs mer
Vi skyddar er data och tar skyddet av din personliga data seriöst. När du fyller i ett formulär på hemsidan ger du oss tillstånd att lagra dina lämnade uppgifter samt kommunicera till dig via våra kanaler. Du kan när som helst säga upp prenumerationer på eventuella utskick som vi gör baserat på informationen du har lämnat. Data som du delar med dig av delas ej med något annat företag. Om du vill att vi skall ta bort data från våra system, skicka ett mail till oss på marketing@corroventa.com.