• Kvalitet och hållbarhet

    När vi utvecklar en ny produkt är vi alltid drivna av att skapa en produkt med hög kvalitet och lång hållbarhet. Det gäller såklart oavsett om det är en adsorptionsavfuktare, kylavfuktare, krypgrundsavfuktare, fläkt, turbin eller vattenavskiljare.

    En Corroventa-maskin ska fungera optimalt i extrema förhållanden och klara av en tuff behandling. Dessutom ska den ha en lång livslängd och vara tillräckligt flexibel för att kunna användas i olika förhållanden och uppdrag. Att vi hyr ut våra egna maskiner gör att vi får värdefull feedback från de tuffaste användarna och det är ingen skillnad på de produkter vi hyr ut och de vi säljer. Det är samma komponentval och byggstandard rakt igenom.

    För att säkerställa hållbarhet och kvalitet tillverkar vi alla våra maskiner själva. Vi väljer omsorgsfullt komponenter som innan de introduceras i en produkt på marknaden har genomgått rigorösa tester. När vi väljer en komponent är priset av underordnad betydelse för vi vet att kompromissa med kvalitet och prestanda för ett lägre pris är allt annat än lönsamt i det långa loppet.

    Vid vårt huvudkontor och alla våra dotterbolag finns utbildningscenter med testmiljöer, där vi kan fingera fuktskador i olika byggkonstruktioner. Under kontrollerade former kan vi snabbt utvärdera prototyper och nya idéer, göra om och pröva igen, för att hitta den tystaste, snålaste och effektivaste lösningen. Till våra utbildningscenter och testmiljöer kommer också personal från våra samarbetspartners över hela Europa, för att lära sig mer om Corroventa och våra olika produkter. De får svart på vitt om fuktens egenskaper i trä och betong, i väggar och golv genom att genomgå något av våra seminarier om torkning av olika byggkonstruktioner.