Kundservice och garanti

 • Service och support

  Kontakta oss om du behöver support och goda råd när du ska välja en produkt eller hur en installation ska utföras. Vi hjälper dig att hitta den optimala lösningen. För att vi ska kunna ge dig den bästa servicen ber vi dig ha produktnummer/serienummer till hands när du kontaktar oss. På alla maskiner finns det en typskylt med serienummer, vanligtvis placerad innanför filtret eller utanpå maskinen.

  Telefonnummer till kundtjänst: 036-37 12 00

 • Minst två års garanti på Corroventas produkter

  Alla produkter från Corroventa har maskingaranti på minst 2 år för fel i produkten som beror på konstruktions-, material- eller tillverkningsfel. Det finns möjlighet att utöka garantiperioden ända upp till 10 år på vissa produkter för fast installation.

  Vad som inte omfattas av garantin

  Corroventas garanti omfattar endast s.k. ursprungsfel. Detta inkluderar inte förbrukningsartiklar som filter, etc. Garantin omfattar heller inte följande:

  • Tapp-, transportskador eller annan yttre åverkan
  • Skador orsakade av felaktig användning eller installation
  • Reparation av produkt som saknar serienummer eller inköpshandling
  • Reparation av produkter som blivit fyllda med vatten vid översvämningar
  • Reparation av maskiner som modifierats på ett felaktigt och av Corroventa ej godkänt sätt
  • Inhämtning av maskin
  • Fraktkostnader till Corroventa

  Om en produkt skulle gå sönder

  Ring Corroventa om du har frågor eller problem med en produkt. För att kunna ge dig den bästa servicen ber vi dig att ha produktens serienummer tillgängligt och en kort felbeskrivning vid kontakt. På alla maskiner finns det en typskylt med serienummer, vanligtvis placerad innanför filtret eller utanpå maskinen. Kan inte felet avhjälpas via telefon så kan produkten behöva returneras och då görs det efter överenskommelse via telefon.

  En eventuell garantireparation måste sedan utföras av Corroventas serviceverkstad. Innan du felanmäler/reklamerar din trasiga produkt ber vi dig att läsa igenom bruksanvisningen och om möjligt kontrollera att alla inställningar är korrekta. Kontakta oss för att säkerställa felkällan och besluta om åtgärd. Detta för att undvika att felfria produkter kommer in på service. Använd om möjligt originalemballage om produkten måste transporteras.

  Transportbolagen ersätter ej skador om produkten varit dåligt emballerad. För att underlätta felsökning så ska en noggrann felbeskrivning medfölja maskinen.

  Transportkostnader

  Frakt till och från Corroventa betalas av kunden. Omfattas produkten av garanti står Corroventa för returfrakten tillbaka till kunden.