Hyrparken är redo inför sommaren!

 • "Våra kunder kan förvänta sig snabba leveranser av maskiner i gott skick"

  Corroventa erbjuder möjligheten att hyra avfuktare och övrig utrustning under både korta och långa perioder. Hyrparken består av 10 000 maskiner, tillgängliga i ett flertal depåer runt om i Europa. Vi stämde av med Gustaf Nydahl, European Rental & Business Development Manager på Corroventa, om hyrparkens status så här inför sommaren.

  Gustaf, berätta lite mer om Corroventas hyrpark – vad innebär den?

  Hyrparken innebär att våra kunder har möjlighet att hyra avfuktare och annan utrustning, antingen för kortare projekt eller längre. Vi kan erbjuda all utrustning som krävs för att effektivt kunna hantera vatten och fuktskador, samt för att säkerhetsställa god fuktkontroll under nybyggnationer och renoveringar. Vi har även stora mobila adsorptionsavfuktare (A50 och CTR 10000) som ger möjlighet att avfukta stora luftvolymer på ett snabbt och effektivt sätt. Dessa kan dessutom transporteras med vanlig personbil till platsen där de behövs.

  Vad är syftet med hyrparken?

  Våra kunder får möjlighet att anta sig större projekt och fler projekt än vad som kanske hade varit möjligt om de bara hade använt sig av sina egna maskiner. Vi finns där för våra kunder för att kunna erbjuda extra kapacitet när det behövs. Det finns möjlighet att både hyra maskiner på dagsbasis, eller att ha en maskinpool där man kan ha hyrmaskiner under en längre period och då bli debiterad för de faktiska timmarna som maskinen används. Detta för att kunna tillgodose kundens behov.

  Vad har hänt i hyrparken under den senaste tiden?

  Efter ett intensivt 2021 har vi under början av året haft högt tryck på att genomföra noggrann högklassig service och utförliga funktionstester på våra hyresmaskiner. Förra året var det en väldigt hög efterfrågan av hyresmaskiner runt om Europa på grund av stora översvämningar som drabbade bland annat Tyskland och Frankrike. Även Sverige blev på vissa håll hårt drabbat, bland annat Gävleregionen och västkusten. Vi är självklart nu redo och på tårna för att hjälpa till på nytt!

  Våra K3 HP, T4 ES, WS4 ES och A4 ES X är några av de modeller som vi märker att våra kunder gärna hyr av oss och som vi kontinuerligt investerar i för att ha ett attraktivt erbjudande till våra kunder.

  Vad kan man förvänta sig av Corroventa här under sommaren?

  Våra kunder kan förvänta sig snabba leveranser av maskiner i ett gott skick och servade om ett behov skulle uppstå, exempelvis i samband med översvämningar på grund av skyfall. Vi har stor kapacitet med 10 000 maskiner inom alla våra produktområden runt om i hela Europa på våra siter. Om våra kunder är i behov av avfuktare under vissa perioder när det är hög efterfrågan så är det smidigt att hyra av oss.

  Fun facts om Corroventas hyrpark:

  • 4400 kylamaskiner
  • 1700 adsorption
  • 1400 fläktar
  • 800 turbiner
  • 400 slangsystem C16/C25
  • 200 vattenavskiljare, bland annat.