Avfuktning i lagertält

 • Fuktreglering i kalla lagerbyggnader

  Klimathållning i kalla lagerbyggnader är något som ofta efterfrågas till industrier och andra verksamheter. Ofta uppstår problem med hög relativ fuktighet och kondensbildning som gör att det är svårt att använda lagerbyggnaden som tänkt.

  Bakgrund

  För ett antal år sedan kontaktade LM Metall Corroventa angående fuktproblem i ett lagertält som de använder för mellanlagring av ankommande och avgående gods.

  Kristoffer som sköter om LM Metalls fastigheter beskrev problemet på ett talande sätt:
  ”Vid olika väderomslag vintertid så regnar det bokstavligen kondensvatten ner från taket.”

  Vid dessa kritiska lägen blev kartongmaterial och obehandlade metallbitar blöta vilket orsakade stora problem och kostnader till följd av att både kartongmaterial och produkter fick kasseras. För att undvika skador var man tvungen att omplacera gods eller täcka med plast.

  Problemet med den kraftiga kondensutfällningen uppstod periodvis under vinterhalvåret då det blev en  stor avkylningseffekt av den varma och fuktiga inomhusluften på tältduken uppe i taket, det är ett problem som är vanligt förekommande i kalla lagerbyggnader. I detta fallet så påverkades tältet också negativt av att varm luft från inomhusmiljön i fabriken strömmade ut i tältet vid varje portöppning.

 • Lösningen

  För att på ett effektivt sätt lösa fuktproblem i en oisolerad lagerbyggnad så måste man beakta vilka förutsättningar som finns gällande luftutbytet inne i lagerbyggnaden, till exempel luftutbyte vid portar som öppnas och genomdrag vid blåst via otätheter. Om golvet i lagerbyggnaden består av asfalt, grus eller en gjuten betongplatta påverkar det också den totala fuktbelastningen.

  Om lagerlokalen är tät, uppförd på gjuten platta och har minimalt luftutbyte krävs ofta små insatser för att fuktsäkra hela lokalen med avfuktare.

  Förutsättningarna för LM Metalls lagertält som fungerar som mellanlagring för inkommande och avgående gods med stort luftutbyte både inifrån fabriken och utifrån gör det svårt att effektivt avfukta hela utrymmet. En alternativ lösning är att koncentrera sig på att fuktsäkra mindre områden inne i lokalen och på så sätt skapa torra zoner med ett mindre antal avfuktare. För LM Metall var grundproblemet kondensutfällningen från taket och inte den allmänna fukthalten i hela lokalen, vilket gör att en torr zon vid taket är den bästa lösningen.

  Den åtgärd som slutligen löste problemet var enkel och effektiv. Vid taket monterades två adsorptionsavfuktare A4ES som via rörsystem och Corroventas röda dysor blåser en luftridå med torrluft utmed tältduken i taket. Torrluften påverkar också hela lokalen positivt och man får en tydlig uttorkningseffekt, framför allt under nattetid då lagerlokalen är stängd.

  Lokalens storlek (m) L:14, B:20, H:6,6/4,1.
  Volym: ca 1568 m3

  lagertält Våtluft leds ut vid sidan av porten för att undvika isbildning vid port.

  röda avfuktare i lagertält Två A4 ES monterade ovanför porten.

  röda dysor Corroventas röda dysor används för att få en jämn fördelning av torrluft i rören.

 • Om produkten A4 ES

  A4 ES är en av ES-seriens adsorptionsavfuktare som fungerar för många olika applikationer. Tack vare den låga ljudnivån är den till exempel perfekt i boendemiljö och andra fasta installationer. Med ES-seriens intelligenta styrmöjligheter kan avfuktningen behovstyras mot önskad RF, daggpunkt eller vatteninnehåll för bästa driftsekonomi. A4 ES har en torrluftsmängd på upp till 350 m3/h och en avfuktningskapacitet på 27 l/dygn redan vid 60 %RF och 20 °C.

  Om LM Metall

  Larssons Mek & Metall AB (LM Metall) är verksam som underleverantör inom plåtbearbetning, svetsning, lackering, montering och packning.

  -Vår maskinpark består av pulverlackeringsline, laser, stansmaskin, kantpressar, automatpress, pressar, rbt svets , manuellsvets, fleropmaskiner och div utrustning för montering och packning.

  Behöver ni hjälp med plåtdetaljer eller lackering, tveka inte att ställa frågan.
  Kontakt: Mikael Larsson, Telefon 0730-61 05 09

  LM Metall logotyp