Torka fuktskadan effektivt – 3 enkla steg

 • Naturen strävar alltid efter jämnvikt, så ett material med högt vatteninnehåll kommer naturligt att påverkas av en omgivning med lägre vatteninnehåll för att försöka självutjämna sig. Samma drivkraft använder vi oss av när vi ska torka en fuktskada. Genom att sänka luftfuktigheten runt ett fuktigt material driver vi effektivt ut fukten ur materialet. Ju torrare omgivning runt det  fuktiga materialet, desto bättre torkeffekt kommer man få.

  Vid torkning av en konstruktion av exempelvis betong eller tegel är det några fler saker att tänka på än torr luft för att få till en snabb och effektiv torkning. Vid torkning av material kan man med fördel dela in torkprocessen i tre faser, där man genom olika åtgärder skapar bästa förutsättning för snabb uttorkning.

   

  3 faser för materialtorkning:

  Fas 1 – Fritt vatten

  Sug bort fritt vatten först, detta är viktigt att för att förhindra fortsatt uppfuktning och komma åt materialytan för vidare torkning. När du avlägsnat det mesta av det fria vattnet genom att suga eller torka upp kommer uttorkningen påskyndas genom att ha ett högt luftflöde av torr luft som strömmar över ytan. I detta skede bör i första hand fläktar i kombination med avfuktare användas för att påskynda avdunstningen från vattenytan. När det fria vattnet är borttaget från ytan så kan man betrakta de första millimetrarna på materialet som en öppen vattenyta som kommer att släppa ifrån sig stora mängder fukt. Därför vill vi skapa högt luftflöde över ytan, primärt med hjälp av fläktar i kombination med avfuktare. Genom att skapa en konstant luftrörelse med torr luft över materialets yta, avdunstar fukten snabbt och effektivt.

  Fas 2 – Yttorkning

  Fortsätt torkningen med ett fortsatt högt luftflöde i kombination med torrluft. Även om ytan inte längre är som en öppen vattenyta så är materialets interna fukttransport upp till ytan snabbare än avdunstningen – dvs. materialet är mycket fuktigt. Om möjligt, tillsätt också extra värme för att påskynda fukttransporten till ytan ytterligare. Genom att öka materialtemperaturen skapas högre ångtryck i materialet och snabbare fuktavgivning, vilket påskyndar torkförloppet.

  Fas 3 – Materialtorkning

  Då ytskiktet på materialet är avtorkat kommer fukttransporten i materialet vara långsammare än avdunstningen från ytan, flaskhalsen i denna fasen är alltså diffusionen av fukt genom materialet.  Därför har vi inte någon större nytta av en hög lufthastighet  över ytan längre. Vi kan nu plocka bort extra fläktar och endast behålla effektiva avfuktare för att säkerställa att materialet omges av riktigt torr luft. Genom att samtidigt höja temperaturen på materialet påskyndas torkningen ytterligare eftersom materialets ångtryck höjs. Fas tre är den fas som kommer att ta längst tid och här gäller det att jobba vidare med att öka temperaturen på materialet och skapa en så torr omgivning som möjligt till dess att man når önskat resultat.

   

 • Boosta torkningen med inplastning

  Att torka golv eller väggar i större rum eller i utrymmen med hög grad av ventilation är energikrävande eftersom man måste torka och värma stora luftvolymer. Genom att begränsa luftvolymen med en inplastning omkring materialet som ska torkas nyttjar du torrluften bäst. Detta är ett mycket effektivt sätt att ge torkningen en ordentlig skjuts och samtidigt spara energi. Kombinationen med inplastning, värme och ett torrt luftflöde är en mycket effektiv metod att torka material som till exempel betong, tegel och lättbetong. Om inplastningen görs rätt kan stora ytor torkas med hjälp av en eller ett fåtal avfuktare. Alternativt kan man nyttja avfuktaren effektivare och torka en vägg samtidigt som en annan del av konstruktionen, genom att betjäna flera inplastningar med en och samma avfuktare.

  OBS! Då man använder värme för att torka ett rum eller material så är det viktigt att man också använder avfuktare för att sänka luftfuktigheten i den omgivande luften. Annars riskerar fukten i den varma luften att kondensera i byggnadens kallare delar som tex. ytterväggar och tak, och skapa andra fuktproblem.

AVFUKTA EFFEKTIVARE MED INPLASTNING

illustration över torkmetod, inplastning av vattenskadat område

LÄS MER OM INPLASTNING