Installera krypgrundsavfuktare – en guide för installatörer

 • Installation av krypgrundsavfuktare kan se väldigt olika ut, och beroende på hur krypgrunden ser ut är tidsåtgången på installationen väldigt varierande. Därför bör du planera din installation noggrant innan du börjar. I den här artikeln guidar vi dig genom en installation av krypgrundsavfuktare. Vi har valt att demonstrera på vår krypgrundsavfuktare CTR 300 TT2. För att förenkla för dig som installatör, har vi tagit fram tillhörande monteringskit till alla våra krypgrundsavfuktare.

 • Hur man installerar en krypgrundsavfuktare – steg för steg

  Steg 1:

  Rensa marken från allt organiskt material.

  Steg 2:

  Plasta marken. Plasten bör fästas på yttermur (lämna minst 2-3 dm fritt uppåt) och överlappa på minst 0,5 m.

 • Steg 3:

  Täta samtliga ventiler förutom den där våtluften ska evakueras. Täta även sprickor i grundmuren så att luften utifrån inte ska kunna komma in.

 • Steg 4:

  Montera våtluftsutblåset.

  Skruva fast plåten i väggen.

  Vrid våtluftsutblåset på plats. Du kan välja att montera den med vinkling till höger eller vänster. Vi rekommenderar inte att du vinklar våtluftsutblåset neråt p.g.a. eventuellt mottryck.

 • Steg 5:

  Montera avfuktaren.

  a) Borra hål för konsolerna och fäst upp dem. Till vår krypgrundsavfuktare i exemplet (CTR 300 TT2) ingår en borrmall i det medföljande monteringskitet.

 • b) Sätt dit avfuktaren.

 • c) Koppla våtslangen till maskinen och gör ett litet snitt i den. Ifall vatten kondenserar inuti slangen så kommer det rinna ut genom snittet istället för in i maskinen.

 • d) Koppla våtslangen till andra sidan av våtluftsutblåset från steg 4. Våtslangen ska leda fukten ut från krypgrunden via våtluftsutblåset.

 • e) Koppla in torrluftsslangen i maskinen.

 • Steg 6:

  Bestäm och ställ in vilket spjäll-läge du önskar använda.

  Lägen:

  1a – Standardläge
  2a – Lukt
  2b – Radon

  Dra spakarna på maskinens fram- och baksida för att ställa in önskad inställning för spjället.

 • Steg 7:

  Montera spirorör och koppla torrluftsslangen från steg 5 till spiroröret.

   

  OBS! Glöm ej att montera ändlocket på spiroröret! Om du missar detta, så kommer det mesta av luften gå rakt fram genom det öppna röret i stället för genom dysorna. Detta kan skapa problem, då torrluften inte fördelas jämnt.

 • Steg 8:

  Borra hål i spiroröret och montera dysor.

 • Steg 9:

  Montera hygrostaten och koppla den till krypgrundsavfuktaren.

 • Steg 10:

  a) Anslut styrpanelen (HomeVision® PRO) till ett eluttag.
  OBS! Ta ur batterierna först.

  b) Parkoppla panelen med maskinen.

  OBS! Med vårt styrsystem HomeVision® PRO, så har du två minuter på dig att slutföra parkopplingen från det att maskinen är strömsatt. Hinner du inte inom två minuter, gör maskinen strömlös och gör om samma procedur.

 • Steg 11:

  Säkerställ att maskinen funkar korrekt.

  Säkerställ att:

  ☑ Fläkten startar

  ☑ Drivmotorn roterar. Lys med ficklampa och titta in i maskinen genom baksidan.

  ☑ Krypgrundsavfuktaren går i gång när hygrostaten känner av fuktig luft. Blås på hygrostaten för att testa detta.

 • Steg 12:

  Ta ur styrpanelen ur stickkontakten och ta med den upp till boendemiljön där du kan placera den på valfri plats. Anslut på valfritt eluttag. Är parkopplingen korrekt utförd så ska styrpanelen kunna hitta maskinen automatiskt.

   

  Steg 13:

  Fyll i medföljande garantidokumentation och mejla in en kopia till mail@corroventa.se

   

   

Har du fler frågor kring installation i krypgrunder? Kontakta oss för support!

Relaterade produkter