Varför trycktorkning är den mest effektiva metoden

 • Torkning av vattenskador i skiktade konstruktioner

  Det råder delade meningar om just trycktorkning som val av torkmetod vid torkning av vattenskador, särskilt i boendemiljö. Vi på Corroventa anser att trycktorkning är den snabbaste och mest effektiva metoden som finns. Varför förespråkar vi på Corroventa trycktorkning?

  Vi kan börja med att berätta att trycktorkning egentligen betyder att man skapar ett övertryck och därmed trycker ut den väldigt varma, torra luften ut i konstruktionen. Detta kan i vissa fall betyda att vissa partiklar från den fuktiga luften kommer ut i boendemiljön. Kan man göra något för att förhindra detta?

  Vi rekommenderar:
  Där det går – använd inplastning för att begränsa området och därmed effektivisera torkprocessen ytterligare.

  Frågor man bör svara på innan man sätter igång med trycktorkning:

  • Har vi fått bort ALLT fritt vatten i utrymmet?
  • Hur stor yta behöver vi torka, en yta på upp till 45m2 räcker det med en adsorptionsavfuktare A2 ES tillsammans med turbin T2 ES. Har du ytor på upp till 75-80m2 så behövs en A4 ES i kombination med en T4 ES. Om man arbetar i flera rum behöver man se till att det finns luftflöde i varje rum.
  • Den torra, varma luften kan påverka trämaterial i rummet. Därför är det viktigt att man tar bort eller plastar in möbler och inredning av trä.

   

  Vi vill poängtera att man alltid bör börja en torkprocess med att sugtorka för att få bort fritt vatten i utrymmet.

   

  När är det bäst att använda sig av trycktorkning?

  • Skiktade konstruktioner
  • Flytande golv på betongplatta där vatten har läckt ner i fyllningen eller isoleringen

  Detta behöver du för att kunna trycktorka:

  • Borra hål i golvet för att få ner slangar med den torra luften i konstruktionen. Du kan behöva borra upp till ett hål per 2m2. Det viktigaste är att se till att det är ett luftflöde på 0,5-3 m/s överallt. Optimalt luftflöde är 1-2 m/s. Detta för att säkerställa flöde och behålla så mycket värme som möjligt i materialet.
  • Slangsystem för att sprida den torra luften in i konstruktionen. Vi rekommenderar Corroventas slangsystem C16
  • Adsorptionsavfuktare A2 ES eller A4 ES
  • Turbin T2 ES eller T4 ES
  • Plast för eventuell inplastning av vattenskadan. Läs mer om inplastning.
  • Vi rekommenderar användning av Corroventas ES-maskiner tillsammans med styrsystemet SuperVision® för att kunna styra processen på distans.

  Varför ska man använda sig av en turbin från ES-familjen?

  ES-maskinerna har en inbyggd reglering för att undvika att överhettas. En ES-turbin kommer aldrig lösa ut på grund av överhettning eller för stort mottryck. Maskinerna har också många drifts- och kontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras för varje specifik torkprocess. Turbin T4 ES samarbetar med alla andra ES-maskiner och är förberedd för att övervakas på distans med SuperVision®

  Illustrationen nedan visar principen för trycktorkning

  trycktorkning metod för torkning av vattenskadaDen avfuktade luften leds in i en turbin som höjer temperaturen och trycket på luften. Den torra och mycket varma luften trycks därefter in i byggkonstruktionen via slangsystemet som är anslutet till förborrade hål i konstruktionen. Värmen ökar ångtrycket i det fuktiga materialet flera gånger om och på så sätt ökar uttorkningen. Den fuktiga luften förs tillbaka till rummet via naturliga öppningar eller borrade hål i konstruktionen, där den åter sugs in i avfuktaren och torkas på nytt innan den trycks tillbaka in i byggkonstruktionen.