Torkning av vattenskador i skiktade konstruktioner

 • Varför trycktorkning är den mest effektiva metoden

  Det råder ibland delade meningar om trycktorkning som val av torkmetod vid torkning av vattenskador, särskilt i boendemiljö. Idag rivs och återställer man ibland vattenskadade konstruktioner i onödan vilket medför högre kostnader och längre tider för färdigställande. Vi på Corroventa anser att trycktorkning är den snabbaste och mest kostnadseffektiva metoden som finns vid torkning av skiktade konstruktioner.

  Vid alla typer av torkning så har man stor nytta av värme i kombination med torr luft, att värma det material som ska torkas kan förkorta torktiderna många gånger om. Det är kombinationen av torr luft och värme som gör att trycktorkningen blir så effektiv. Trycktorkning innebär att man först avfuktar luft för att sedan skapa ett högt övertryck med en turbin som gör att torrluften kan tryckas in i konstruktioner där luft normalt har svårt att cirkulera. När övertrycket skapas i turbinen bildas mycket värme vilket gör att den torra luften blir uppvärmd. Värmen ökar ångtrycket i det fuktiga materialet och på så sätt ökar uttorkningseffekten. Fukten i konstruktionen tas upp av den torra luften och förs tillbaka till rummet via naturliga öppningar eller borrade hål i konstruktionen. I rummet sugs luften in i avfuktaren och torkas på nytt innan den trycks tillbaka in i byggkonstruktionen. Trycktorkning har mycket stora fördelar och är mycket effektiv torkmetod.

  När är det bäst att använda sig av trycktorkning?

  Trycktorkning används med fördel då man vill spara tid, miljö och kostnader genom att undvika rivningar och tidsödande ombyggnationer. Vid trycktorkning kan ofta affärsverksamheter fortsätta driva den dagliga verksamheten och man slipper avbrott i sin verksamhet. Hyresgäster behöver inte flyttas till alternativa boenden under tiden torkjobben pågår.

  Vid vilken typ av konstruktion passar trycktorkning?

  • Skiktade konstruktioner som uppreglade väggar, Sandwichelement, HDF betongbjälklag mm.
  • Flytande golv på betongplatta där vatten har läckt ner i fyllningen eller isoleringen

  Detta behöver du för att kunna trycktorka:

  • Borra hål för att ansluta slangar med den torra luften in i konstruktionen. Du kan behöva borra upp till ett hål per 2 m2. Det viktigaste är att se till att det är ett luftflöde på 0,5-3 m/s genom konstruktionen. Optimalt luftflöde är 1-2 m/s. Detta för att säkerställa flöde och behålla så mycket värme som möjligt i materialet.
  • Slangsystem för att sprida den torra luften in i konstruktionen. Vi rekommenderar Corroventas slangsystem C16 eller C25.
  • Turbin T2 ES eller T4 ES
  • Adsorptionsavfuktare A2 ES eller A4 ES
  • Plast för eventuell inplastning av vattenskadan. Läs mer om inplastning.
  • Vi rekommenderar användning av Corroventas ES-maskiner tillsammans med styrsystemet SuperVision® för att kunna styra processen på distans.

  Att tänka på innan man startar en torkning

  Vid trycktorkning finns också vissa risker att se upp för. Därför bör man alltid ställa sig följande frågor innan man sätter igång:

  • Vilken typ av vatten har läkt in i konstruktionen? Vid läckage av avloppsvatten behövs bakteriehalten mätas för att avgöra om torkning är möjlig.
  • Finns det fritt vatten i utrymmet? I så fall ska alltid sugtorkning med vattenavskiljare inleda torkuppdraget tills man fått bort ALLT fritt vatten i utrymmet.
  • Hur stor yta behöver vi torka och vad är det för material i fyllningen? Är det fyllningsmaterial som leca, elefantmatta eller liknande är en tumregel att ytor på upp till 45m2 torkas med en adsorptionsavfuktare A2 ES tillsammans med turbin T2 ES. Har du ytor på upp till 75-80m2 behövs en A4 ES i kombination med en T4 ES. Undersök alltid vad det är för fyllning innan du börjar. Är det ett kompakt fyllningsmaterial som cellplast påverkas lufttransporten och större maskinkapacitet behövs.
  • Den torra, varma luften kan påverka trämaterial i rummet. Därför är det viktigt att man tar bort eller plastar in möbler och inredning av trä.
  • Påverkas människor i utrymmet om partiklar transporteras med den fuktiga luften ut i boendemiljön. Om svaret är ja, så kan torkningen skärmas av med hjälp av en inplastning. Inplastningen ger också fördelen att torkningen koncentreras till ett mindre område och torkningen blir effektivare.

  Varför ska man använda sig av kombinationen turbin och avfuktare från ES-familjen?

  En avfuktare och turbin i ES-serien kan enkelt kopplas samman för optimal torkning. I sammankopplat läge kommer turbinen styra avfuktaren så att optimal mängd torrluft leds in i turbinen. Turbiner i ES-serien har också en inbyggd reglering för att undvika driftstopp vid överhettning. Därför kommer aldrig en ES-turbin lösa ut på grund av överhettning eller för stort mottryck. Maskinerna har också många drifts- och kontrollägen som gör att torkeffekten kan optimeras för varje specifik torkprocess. Du kan bland annat välja vilken luftmängd och tryck du vill att turbinen ska leverera. När man startar ett torkjobb så är ofta mottrycket högt vilket kräver mer effekt på turbinen. När konstruktionen blir torrare blir mottrycket lägre och maskinen varvar då ner för att bibehålla den önskade lufthastigheten genom konstruktionen. Corroventas ES-maskiner och är förberedda för att övervakas och styras på distans med SuperVision®

  Illustrationen nedan visar principen för trycktorkning

  trycktorkning metod för torkning av vattenskadaDen avfuktade luften leds in i en turbin som höjer temperaturen och trycket på luften. Den torra och mycket varma luften trycks därefter in i byggkonstruktionen via slangsystemet som är anslutet till förborrade hål i konstruktionen. Värmen ökar ångtrycket i det fuktiga materialet flera gånger om och på så sätt ökar uttorkningen. Den fuktiga luften förs tillbaka till rummet via naturliga öppningar eller borrade hål i konstruktionen, där den åter sugs in i avfuktaren och torkas på nytt innan den trycks tillbaka in i byggkonstruktionen.

   

   

  Vi vill dock poängtera att man alltid bör börja en torkprocess med att sugtorka för att få bort fritt vatten i utrymmet.