Tips för bättre torkning med adsorptionsavfuktare

 • Vid en vattenskada behöver du snabbt komma igång med torkprocessen. Därför vill vi nu ge dig de bästa tipsen för hur du bäst installerar en adsorptionsavfuktare samt viktiga faktorer du behöver ha i åtanke.

   

  Få ut den fuktiga luften utanför byggnaden

  Se till att slangarna för våtluft är täta och att de verkligen leds utanför byggnaden. Annars riskerar du att den fuktiga luften blir kvar i byggnaden och orsakar en ny vattenskada.

  Sätt fart på luften

  Vid rumstorkning måste du se till att luften kan cirkulera fritt i rummet. Inledningsvis är fläktar ett effektivt sätt att påskynda torkprocessen eftersom de ökar luftcirkulationen och ser till att den torra luften strömmar över de ytor som ska torkas.

  Använd energin på rätt ställe

  Inplastning är ett effektivt sätt att utnyttja torrluften där den behövs som bäst. Tegel och betong är exempel på material där fukttransporten är långsam och det är då extra viktigt att använda torr och varm luft, men mängden luft behöver inte vara lika stor eftersom endast volymen under inplastningen behandlas. Corroventas ES-maskiner har ett Delta X-läge som producerar mindre, men torrare luft. Detta ökar effektiviteten betydligt på torkningen vid inplastning.

  Kontrollera balansen

  Det är viktigt att kontrollera balansen av våt och torr luft från avfuktaren. Använder du dig av långa slangar betyder de oftast att luftbalansen i avfuktaren rubbas vilket gör torkprocessen mindre effektiv. Corroventas avfuktare i ES-serien har ett Kapacitetsläge som hjälper dig att kontrollera och reglera luftbalansen på ett enkelt sätt. På så sätt kan du säkerställa att torkningen sker så energieffektivt som möjligt på varje enskilt uppdrag.

   

  Varningar

  Torr luft i ett rum med mycket trä

  Vid torkning med adsorptionsavfuktare använder du dig av mycket torr luft. Detta kan orsaka skador på objekt som är känsliga mot torr luft. Om luften blir för torr kan träet spricka. Exempel på objekt som är känsliga är träföremål såsom trappor, möbler eller instrument som piano. För att förhindra skador kan du använda dig av en hygrostat. Då kan du ställa in den önskade luftfuktigheten. Corroventas ES-maskiner har en inbyggd hygrostat som kan användas till detta.

  Anslut inte våtluften direkt mot frånluftsventilen

  Då balansen av våt och torr luft är viktigt för avfuktarens effektivitet är det inte en bra lösning att koppla våtluftsslangen direkt mot en frånluftsventil i byggnadens ventilationssystem. Ventilationssystemet suger då ut för mycket luft från maskinen vilket betyder att avfuktaren producerar en alltför liten mängd torr luft. Torkuppdraget tar då längre tid och energiförbrukningen ökar. Andra risker med att koppla våtluften till en frånluftsventil är att ventilationssystemet belastas med oproportionerligt mycket fukt, avfuktaren kan också bli överhettad och det finns en förhöjd brandrisk med en sådan installation.

  Måste en frånluftsventil ändå användas för att evakuera våtluften ska du säkerställa att rumsluft kommer in emellan frånluftsventilen och våtluftsslangen. Det kan du göra genom att till exempel använda ett dragavbrott eller liknande lösning.

   

  Vill du lära dig mer om effektiva torkmetoder?

  Anmäl dig till något av våra seminarier med Corroventa Academy. På våra seminarier genomförs praktiska tester av olika torktekniker. I våra egna byggnadslaboratorier varvar vi teori och praktik där vattenskador i olika konstruktioner torkas och utvärderas med mätningar.