Det fina vädret – är det alltid så bra?

 • Risken för översvämningar och vattenskador ökar

  Det fina vädret som Sverige har bjudit på under början av sommaren har knappast undgått någon då man har kunnat njuta av sol och värme under många veckor. Det finns dock en nackdel med värmeböljan – risken är stor för översvämningar och vattenskador som ett resultat av torkan.

  När regnvattnet väl kommer finns det risk att den torra, hårda jorden inte kan absorbera vattnet utan att det istället rinner ovanpå marken. Vid stora och kraftiga regnskurar samlas vattenmassorna snabbt och avloppen hinner inte fånga upp allt vatten. Detta kan leda till att byggnader som ligger i vägen för de framforsande vattenmassorna kan drabbas av stora skador då vattnet tar sig in i källare och rum under marknivå.

  Om huset drabbas av översvämning behöver vattenskadan åtgärdas så tidigt som möjligt, detta för att undvika onödiga fuktskador och minimera risker för hälsovådligt mögel.

   

  Så sanerar du:

  Steg ett är att använda en vattenavskiljare tillsammans med en turbin för att suga upp det fria vattnet. Därefter används fläktar tillsammans med en adsorptions– eller kylavfuktare. I slutskedet kan man använda sig av endast avfuktaren. Värme används med fördel under hela torkprocessen.

  Corroventa erbjuder ett antal olika avfuktare med både analogt och digitalt utförande. Kontakta oss om du är i behov av utrustning.

Rumsavfuktning