Kunskap och inspiration på Corroventas seminarium om boendemiljö

 • Seminarium inom boendemiljö och fasta installationer

  Deltagarna fick uppleva en mix av teori och praktik under seminariet om boendemiljö som hölls 23-24 januari. Fokuset låg på fasta installationer och olika typer av monteringsmetoder för vind, krypgrund och radon. Det var också en del fokus på service och reparation av Corroventas maskiner.

  “Vi vill ge våra kunder både teoretisk och praktisk kunskap för att underlätta och tidseffektivisera deras arbete som sparar kostnader för kunden. Seminarierna stärker deras kunnande och ger dem många fördelar i det dagliga arbetet.” – Stefan Aktander, seminarieledare

  Syftet med seminarierna är också att deltagarna ska få ett erfarenhetsutbyte och tillfälle att diskutera. De är mycket uppskattade. En av deltagarna betonar bland annat vikten av att lära sig olika tekniker samt att få inspiration från de andra deltagarna:

  “Jag tyckte att seminarierna var mycket bra. Det är alltid intressant att träffa kollegor i branschen och lära av varandra. Jag tycker att delen om krypgrund var särskilt intressant, seminarieledarna beskrev det på ett väldigt praktiskt och pedagogiskt sätt.” Jörgen Johansson, deltagare

  Under seminariet diskuterades bland annat tekniker för att montera avfuktare i krypgrunder där deltagarna delade med sig av sina erfarenheter. Utbildningen avslutades med provskrivning och utdelning av diplom.

  Anmäl dig och dina kollegor till kommande seminarier »