Visste du att det är under vintern som kallvindarna mår som sämst?

 • Orsaker till fuktproblem på kallvindar under vinterhalvåret

  Det är flera faktorer som påverkar fuktbelastningen på vinden. Utomhusluften är en faktor då temperaturen är låg och RF% i utomhusluften är hög. Även varm fuktig luft från inomhusmiljön som letar sig upp i det kalla vindsutrymmet är en risk. Samt att fukten i luften som ventileras in på vinden nattetid ”underkyls” på grund av nattutstrålning från taket och kondenserar mot yttertakets insida.

  Nattutstrålning

  Nattutstrålning eller svartkroppsstrålning är ett fenomen som uppstår klara vinternätter då energi strålar ut från ytor som vetter upp mot natthimlen kyls ned i och med strålningsutbytet med rymden. Det är därför som jag måste skrapa framrutan men inte sidorutorna på min bil under vissa förutsättningar. Yttertak kyls därför ned under kalla och klara nätter och i förlängningen drabbar detta även innertaket. Nattutstrålningen kan skapa stora temperaturskillnader och ökar risken för kondens. När luft sedan möter underlagstakets insida utfälls kondens eller rimfrost. Nästa dag stiger temperaturen och yttertaket får snabbt en hög temperatur. Det är en bra grogrund för mikrobiell påväxt.

  Läs mer om vindsavfuktning här

 • 4 snabba fakta om vindar

  1.  9 av 10 småhus har en uteluftsventilerad vind.
  2. Studier från Chalmers har påvisat att 72% av alla småhus med kallvindar har för höga fuktvärden och riklig förekomst av mögelsvamp.
  3. Boverket konstaterar i en utförlig analys av svenska fastigheter att vinden är den del av husets konstruktion där fukt och mögel förekommer mest.
  4. Skador på vinden ingår sällan i vanliga villaförsäkringar så en rekommendation är att vinden bör besiktigas en gång per år för att man i tid skall kunna upptäcka och åtgärda eventuella skador.
 • Vill du veta mer?