RED_IMG_3000 (1)

Radonsanering med Corroventas RS 100

Radon sägs orsaka omkring 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. De senaste åren har kunskapen om radonets faror blivit alltmer känt runtom i världen och 1 juni i år trädde den nya strålskyddslagen i kraft i Sverige där det nya referensvärdet för radon i bostäder, allmänna lokaler och arbetsplatser är 200 Bq/m3.

Detta gränsvärdet är samma värde som Boverkets riktvärde för nybyggnation samt Folkhälsomyndighetens riktvärde för bostäder. Det ställs nu krav på fastighetsägare att alla bostäder ska ligga under gränsvärdet senast sista december 2020. Detta har följaktligen lett till en markant ökning av radonmätningar. Corroventa har levererat ett antal radonsugar av typen RS 100 till Corvara i Tranås som just nu jobbar med att radonsanera området Ekmarksberg.

Problemet

Fredrik Persson, som är fastighetsförvaltare på M2 Gruppen i Tranås berättar att det finns en radonspricka som går igenom hela Tranås vilket resulterar i höga värden i många bostäder. M2 Gruppen fick, precis som andra fastighetsbolag kravet om att mäta radonhalten i fastigheterna och att man ska ha nått resultat och ligga under gränsvärdet på 200 Bq/m3 till 2020.

Vi tog då kontakt med Corvara som har gjort mätningar under 2017 och 2018. Man mätte 23 stycken fastigheter i Tranås-Sommen och det var ca 80 % av fastigheterna där värdet låg över gränsvärdet. Utredningen blev klar hösten 2017 och så beställde man jobbet för installationerna i somras.

Fredrik Persson, fastighetsförvaltare på M2 Gruppen i Tranås. 

Lösningen

Fastigheterna som Fredrik Persson ansvarar för är sammanlagt ca 700 lägenheter och man har nu gjort 17 stycken radoninstallationer i dessa fastigheter. Produkten som använts är Corroventas radonsug RS100 tillsammans med tillhörande monteringskit. Peter Janson från Corvara är ansvarig för projektet och berättar att man installerat en maskin per fastighet. Janson betonar även vikten av att veta exakt var radonet kommer ifrån så att installationen hamnar på rätt ställe.

Det var inget snack om att det behövdes ett åtgärdspaket. Mätningarna gjordes på varje bostadsvåning under två månader. Därefter skickades mätresultaten in till Strålsäkerhetsmyndigheten. Vi har även lagt in ljuddämpare från Corroventa för att vara säkra på att inte störa hyresgästerna. 

Peter Janson, ansvarig för projektet på Corvara.

Anders Carlsson som är fastighetsskötare berättar att de är nöjda med installationerna och det har inte stört några boenden i områdena: "Många är pålästa och nyfikna vad som händer, men det är ingen som har störts av installationerna."

Janson berättar att man först ser till att installera radonsugarna i fastigheten, i det här fallet i källargången, och att man därefter kommer att gå igenom alla lägenheter för att kontrollera ventilationen och ser till att inga ventiler är igentäppta.

Många hyresgäster vill inte ha in någon kalluft och kan då själva täppa till exempelvis till- och frånluftsventiler. Följden är då att det kan bli fel tryck i lägenheten och radonansamling i lägenheter. Det är detta vi ska kontrollera.

Peter Janson, ansvarig för projektet på Corvara. 

Förr i tiden när det inte fanns så mycket kunskap om radon trodde man att radongasen inte kunde ta sig igenom betongplattor men nuförtiden vid nybyggnationer så gjuts alltid slangar som tar bort radonet: "Då kopplar vi in en RS400 i ett skåp utanför och sugar i de redan nedlagda slangarna."

Fredrik Persson menar att de känner sig trygga med att installationerna är på plats. De sista mätningarna kommer att göras under nästa år då det endast går att göra radonmätningar under eldningssäsong från 1 oktober till 30 april.

"I särklass bästa på marknaden"

Peter Janson berättar att det var självklart att välja Corroventas produkter inför uppdraget:

Man vet att support och produkter är jättebra. När det gäller energibesparing och driftsäkerhet så är ni i särklass bäst på marknaden och det är väldigt viktigt för oss och våra kunder.

Peter Janson, ansvarig för projektet på Corvara. 

Även Fredrik Persson betonar vikten av energibesparing:

Energibesparing blir allt viktigare och självklart märks det i det långa loppet om energikostnaderna är mycket höga så det är väldigt positivt att Corroventas produkter har en låg energiförbrukning. Det känns även tryggt att produkterna håller länge.

Fredrik Persson, fastighetsförvaltare på M2 Gruppen i Tranås. 

RS-100_1-720×527

Om produkten RS 100:

Monteringskitten är verkligen toppen och underlättar installationen!
RS 100 är en mycket kraftfull turbin, med en luftmängd på 80 m3/h och ett statiskt tryck på 20 000 Pa. Maskinen är utvecklad för radonsanering av hus med platta på mark eller källare/suterräng som ligger på mark där det är svårt att få luft genom materialet. Eftersom RS 100 är så kraftfull, kan den kopplas samman med långa rör och är därför mycket lättplacerad.

 

 

Några av fördelarna med radonsug RS 100:

  • Mycket kraftfull och effektiv mot markradon
  • Lämplig för större flerfamiljshus med kompakta markförhållanden
  • Kan anslutas med upp till 12 sughål
  • Kan kopplas samman med 50 m rör på trycksidan och 200 m rör på sugsidan.

Om Corvara

Corvara är en av Sveriges ledande aktörer inom skadeservice och sanering med cirka 150 medarbetare fördelat på 10 kontor över hela landet. Bolaget har en stark specialistkompetens inom sina verksamhetsområden: Sanering av främst brand- och vattenskador åt fastighetsägare och försäkringsbolag, samt fastighetsservice.

corvara-logo-300×67[1]

Om M2 Gruppen

M2 Gruppen äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige. De strävar efter att vara en långsiktig ägare med ambitionen att förvalta fastigheterna väl och effektivt till maximal kundnytta. M2 Gruppen förvärvade sina första fastigheter 1996 och har idag ett fastighetsbestånd på drygt 415 000 kvm. De har cirka 5 000 kunder, både privatpersoner och företag, som bor eller bedriver sin verksamhet i deras fastigheter

logo_white[1]

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.

Fler kundcase